Právě jste vstoupili do databáze poskytovatelů sociálních služeb a dalších organizací poskytující sociální pomoc
na území Přerovska.

Naším cílem bylo vytvořit ucelený přehled organizací zainteresovaných v sociální oblasti a sjednotit informace
o dostupnosti sociálních služeb na daném území.

Samotné vyhledávání dle nastavených filtrů vám zjednoduší nalezení toho správného poskytovatele sociálních služeb, který odpovídá vašim specifickým požadavkům.

K vyhledávání též můžete využít předdefinovaných tlačítek pod hlavní nabídkou. Volby filtrů provedete kliknutím
do pole filtru a výběrem příslušné kategorie. K dispozici též máte textové vyhledávání, kam stačí zadat i část vámi hledaného textu.

Andělé Stromu života p.s.

Druh poskytované sociální služby
Odborné sociální poradenství
Cílová skupina
děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
osoby s chronickým onemocněním
osoby s jiným zdravotním postižením
osoby v krizi
rodiny s dítětem/dětmi
Kontaktní osoba
Mgr. Marie Dorazilová
Telefon
734 571 194

Andělé Stromu života p.s.

Druh poskytované sociální služby
Odlehčovací služby
Cílová skupina
děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
osoby s chronickým duševním onemocněním
osoby s chronickým onemocněním
osoby s jiným zdravotním postižením
osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se sluchovým postižením
osoby se zdravotním postižením
osoby se zrakovým postižením
rodiny s dítětem/dětmi
senioři
Kontaktní osoba
Mgr. Aneta Badžgoňová
Telefon
604 144 504

Centrum pro rodinu a děti Přerov, z.s.

Činnost
Služby pro rodiny s ohroženými dětmi
Cílová skupina
děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
rodiny s dítětem/dětmi
Kontaktní osoba
Mgr. Marie Stoklásková
Telefon
776 810 970

Charita Přerov

Druh poskytované sociální služby
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Cílová skupina
děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
etnické menšiny
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
Kontaktní osoba
Ivana Filoušová
Telefon
777 729 525

Charita Přerov

Druh poskytované sociální služby
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Cílová skupina
děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
rodiny s dítětem/dětmi
Kontaktní osoba
Mgr. Lenka Klíčová
Telefon
608 139 073