Sídlo

Kostelní 71/37
74101 Nový Jičín
Česko

Kontaktní adresa

Odborné sociální poradenství
Budovatelů 197/6
75002 Přerov
Česko

Rok založení
2015
Statutární zástupce
Marie Ryšková
Kontaktní osoba
Mgr. Marie Dorazilová
Telefon
734 571 194
Druh poskytované sociální služby
Odborné sociální poradenství
Forma poskytované sociální služby
Ambulantní
Terénní
Převažující věková kategorie klientů
od 2 let
Bližší specifikace poskytované služby

 

Pomáhá umírajícím lidem vyrovnat se s jejich těžkou životní situací a rodinným příslušníkům vyrovnat se se ztrátou blízké osoby. Tato služba je posyktována terénní (v domácnosti) i ambulantní formou (v místnosti poskytovatele).

Pracovníci odborného sociálního poradenství jsou zde po všechny lidi:

 • kterých se týká umírání a věci, které s tím souvisejí
 • zvažují péči o blízkého člověka s nevyléčitelným onemocněním v domácím prostředí
 • kteří jsou zarmouceni po smrti blízkého či si nevědí s něčím rady

Nabízí:

 • informace, rady a podporu pacientům, pečujícím a pozůstalým
 • pomoc při vyřizování záležitostí na úřadech
 • individuální intervence a skupinové terapie
 • Klubkavárnu, která poskytuje bezpečný  prostor pro setkávání dospělých pozůstalých
 • dětský klub Stromeček, který poskytuje bezpečný  prostor pro setkávání dětí, které ztratily někoho blízkého
 • program pro školky, školy a družiny, který seznamuje děti s hospicovou péčí

Poslání služby

Posláním Poradny pro pečující a pozůstalé Strom života je v maximální míře poskytovat odbornou poradenskou pomoc a podporu osobám, které se z důvodu nepříznivého zdravotního stavu nebo blízkosti smrti ocitly v nepříznivé sociální situaci. A to z důvodu oslabení nebo ztráty svých schopnosti z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, pro životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, život v sociálně znevýhodňující prostředí, nebo z jiných závažných důvodů je nutné řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění, což je proces, který zajišťuje, že osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené dosáhnou příležitostí a možností, které jim napomáhají plně se zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný. Poradenství pro pečující a pozůstalé je také ochranou před sociálním vyloučením, kdy se pozůstalí často stávají vyčleněnými osobami mimo běžný život společnosti.

 

Předmět činností Poradny pro pečující a pozůstalé je:

 • psychologické poradenství (obecné a speciální)
 • cílená poradenská konzultace pro jednotlivce, pár, rodinu
 • psychoterapie krátkodobá, střednědobá, dlouhodobá
 • psychoterapeutická konzultace pro jednotlivce, pár, rodinu
 • sociálně zdravotní poradenství
 • spolupráce a jednání s dalšími institucemi a odborníky – s OSPOD, pedagogickopsychologickou poradnou, odbornými lékaři apod.
 • krizová intervence
 • nácvik asertivního chování
 • nácvik komunikačních technik a dovedností
 • nácvik relaxačních technik
 • nácvik péče o osobu v domácím prostředí
 • přednášková a poradenská činnost

 

Veškeré činnosti jsou poskytovány klientům a pacientům zdarma.

Cílová skupina
děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
osoby s chronickým onemocněním
osoby s jiným zdravotním postižením
osoby v krizi
rodiny s dítětem/dětmi
Místo působnosti
Beňov
Bezuchov
Bochoř
Brodek u Přerova
Buk
Císařov
Citov
Čechy
Čelechovice
Dobrčice
Domaželice
Dřevohostice
Grymov
Horní Moštěnice
Hradčany
Kojetín
Kokory
Křenovice
Křtomil
Lazníčky
Lazníky
Lhotka
Lipová
Líšná
Lobodice
Měrovice nad Hanou
Nahošovice
Nelešovice
Oldřichov
Oplocany
Oprostovice
Pavlovice u Přerova
Podolí
Polkovice
Prosenice
Přerov
Přestavlky
Radkova Lhota
Radkovy
Radslavice
Radvanice
Rokytnice
Říkovice
Sobíšky
Stará ves
Stříbrnice
Sušice
Šišma
Tovačov
Troubky
Tučín
Turovice
Uhřičice
Věžky
Výkleky
Záběštní Lhota
Žákovice
Želatovice

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.