Projekt:
"Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb na Přerovsku"

 • Projekt probíhal od března 2020 do února 2022.
 • Realizátorem projektu bylo Centrum pro komunitní práci východní Morava, partnerem v projektu bylo Statutární město Přerov

Cíle projektu

 1. Dlouhodobě zvýšit kvalitu a dostupnost poskytovaných sociálních služeb
 2. Zjistit efektivnost stávajících poskytovaných sociálních služeb
 3. Podpořit již existující sociální služby a naplánovat zavedení nových a dostupnějších forem sociálních služeb

Projekt byl postaven na spolupráci všech účastníků z cílové skupiny projektu, tj. uživatelů, zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb z území Přerovska.

Do projektu byly zapojeny orgány veřejné správy i široká veřejnost avšak realizace celého procesu byla ztížena epidemiologickou situací, která v roce 2021 panovala. Díky velké angažovanosti zapojených aktérů se však podařilo naplnit cíle a výstupy projektu.

Hlavní výstup projektu:

 1.  Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 2022-2024 na Přerovsku
 2.  Akční plán rozvoje sociálních služeb na rok 2022

Tyto dokumenty se staly prostředkem pro podporu optimálního rozvoje sociálních služeb a jsou schopny reagovat na reálné potřeby občanů celého Přerovska.

Díky projektu bylo podpořeno místní partnerství mezi zadavateli, poskytovateli a uživateli sociálních služeb.

Dílčí cíle projektu:

 1. Tvorba loga Komunitního plánování sociálních služeb na Přerovsku
 2. Vytvoření E-Katalogu poskytovatelů sociálních a návazných služeb na Přerovsku
 3. Vytvoření Letáčku Síť pomoci na Přerovsku
 4. Realizace akce Projedeme město s vozíčkářem a kočárkem

Tyto dokumenty jsou k dispozici ke stažení a případnému tisku na těchto webových stránkách, webu Statutárního města Přerova a Centra pro komunitní práci východní Morava.

Projekt s názvem „Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb na Přerovsku“ byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.