Sídlo

Šířava 1295/27
75002 Přerov
Česko

Kontaktní adresa

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Romské komunitní centrum Lačo jilo – Dobré srdce
Kojetínská 1947/36
75002 Přerov
Česko

Rok založení
1992
45180270
Statutární zástupce
Mgr. Alena Pizúrová
Kontaktní osoba
Ivana Filoušová
Telefon
777 729 525
Druh poskytované sociální služby
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Forma poskytované sociální služby
Ambulantní
Převažující věková kategorie klientů
od 6 do 20 let
Bližší specifikace poskytované služby

Cílem služby je poskytovat a nabízet romským dětem a mládeži vhodné využití volného času, předcházet a snižovat rizika související se způsobem života v komunitě, umožňovat jim lépe se orientovat v běžném životě a pomáhat řešit jejich vlastní problémy. Vychází se z individuálních potřeb klientů.

Posláním služby je poskytovat zázemí, pomoc a podporu dětem a mládeži, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci. Je pro ně vytvářeno bezpečné a podnětné prostředí, nabízena podpora a odborná pomoc, a to napomáhá předcházet sociálnímu vyloučení. Centrum slouží ke smysluplnému využívání volného času, vytváří prostor pro aktivity dětí a mládeže.

Organizace nabízí základní poradenství, skupinové aktivity (výtvarná činnost, ping-pong, stolní fotbálek, miss, talentmánia, besedy, aj.), individuální aktivizační činnost (práce na PC, nácvik vaření, tance, pomoc s přípravou do školy, aj.) a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (výlety, kulturní akce apod.)

Zásady práce jsou:

  • Individuální přístup – pracovníci přistupují ke každému klientovi jako k jedinečnému člověku s jeho individuálními možnostmi.
  • Nízkoprahovost – do centra mohou přijít děti a mládež ve věku od 6 - 20 let bez členství, bezplatně a mohou se zapojovat do nabízených aktivit.
  • Dostupnost – centrum je umístěno přímo v lokalitě, kde děti a mládež žijí, návštěva zařízení je dobrovolná.
  • Respekt – jsou respektována práva dětí a mladých a jejich možnosti volby, anonymita (stačí uvést jen přezdívku či křestní jméno).
  • Mlčenlivost – pracovníci, studenti, stážisti a dobrovolníci jsou vázáni mlčenlivostí
    o skutečnostech, které jim klienti sdělí.
  • Flexibilita – služba je přizpůsobována zájmům klientů s ohledem na technické možnosti zařízení.
  • Bezplatnost. 
Cílová skupina
děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
etnické menšiny
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
Místo působnosti
Přerov

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.