Kluby seniorů

Garant:                      Odbor sociálních věcí a školství Magistrátu města Přerova

Kontaktní osoba:      Bc. Monika Navrátilová

Telefon:                     581 268 649, 722 972 624

E-mail:                       monika.navratilova@prerov.eu

 

Odbor sociálních věcí a školství podporuje činnost jednotlivých klubů seniorů, které se nacházejí ve městě Přerově a jeho místních částech. Činnost klubů je zaměřena na aktivizaci seniorů v oblasti kultury, sportu, vzdělávání a volného času. Kluby nabízejí svým členům širokou škálu kulturních akcí, přednášek, relaxačních, tvořivých a pohybových aktivit a výletů. Na základě návrhů a podnětů samotných seniorů se programy jednotlivých klubů stále více rozšiřují. Pravidelná setkávání seniorů jsou příležitostí k udržování vzájemné komunikace a prevencí sociální izolace seniorů. Kluby seniorů sdružují přibližně 200 členů.

 

Provozovatel:            Magistrát města Přerova

Telefon:                     720 078 661

 

Komu je služba SENIOR TAXI určena?

Služba je určena osobám s trvalým pobytem na území města Přerova a jeho místních částí, a to po dosažení věku 65 let.

Senior, který chce využít této služby, si musí vyřídit průkaz Senior taxi. Ten získá zdarma v informační kanceláři na adrese Smetanova 7, přízemí, kancelář č. 2a, vždy v pondělí až pátek od 10:00 do 14:00 hodin. K žádosti o vydání průkazu je nutné se dostavit osobně a předložit platný občanský průkaz.

Kdy a kde si mohou senioři službu objednat?

SENIOR TAXI funguje od pondělí do pátku od 7:00 do 15:00 hodin a objednává se telefonicky v pracovních dnech od 7:00 do 11:00 hodin na telefonním čísle 720 078 661.

  • Službu je nutné objednat den předem. Nástupní místo se musí shodovat s bydlištěm osoby, které je uvedené na průkazu.
  • Služba je omezena na maximálně šest jízd v měsíci pro jednoho seniora.

Kolik stojí jedna jízda a kolik lidí se může v autě přepravit?

Jedna jízda stojí dvacet korun. Zpáteční jízda je zpoplatněna stejnou částkou, a musí být rovněž předem objednaná. Každý senior může mít s sebou jako doprovod jednu osobu.

Kam se klienti se SENIOR TAXI dostanou?

Přepravit se mohou do přerovské nemocnice, k odborným a praktickým lékařům, na Českou poštu, na všechny adresy Magistrátu města Přerova, na Úřad práce České republiky, na Katastrální úřad, Finanční úřad a Okresní správu sociálního zabezpečení.

 

Provozovatel:           Magistrát města Přerova ve spolupráci se spol. Linnet eu s.r.o.

Kontaktní osoba:      Bc. Dagmar Krejčířová, DiS.

Telefon:                      581 268 795

 

Pro koho je služba určena?

Hodinky pro tísňovou péči jsou určeny seniorům nad 65 let s trvalým pobytem na území města Přerova a jeho místních částí, a to zejména osamělým lidem a osobám se zdravotním omezením. Umožňují rychlé přivolání pomoci v případě krizové situace.

Jak tísňové hodinky fungují?

Pokud se senior ocitne v bezprostředním ohrožení (zdravotní indispozice, přepadení, domácí násilí), ohlásí krizovou situaci zmáčknutím tlačítka na tísňových hodinkách. V případě pádu či nehybnosti seniora se tísňové hodinky aktivují automaticky. Aktivace tísňových hodinek způsobí odeslání tísňové zprávy s ID a GPS polohou na dispečink poskytovatele služby. Následně dochází k telefonickému kontaktování seniora přes tísňové hodinky a po vyhodnocení situace i k případnému kontaktování složek IZS.

Kde lze službu objednat?

Zájemci se mohou hlásit osobně v úřední dny pondělí a středa od 8:00 do 15:30 hodin u Dagmar Krejčířové, Smetanova 7a, dvorní trakt, dveře 130, a telefonicky v úterý a ve čtvrtek na telefonním čísle 581 268 795.

Je služba zpoplatněna?

Ano. Stálý měsíční poplatek za službu činí 380,- Kč. Tuto částku senioři hradí společnosti Linnet eu, která je poskytovatelem registrované sociální služby tísňová péče.