Sídlo

9. května 107
75002 Přerov
Česko

Kontaktní adresa

Azylový dům pro matky s dětmi
9. května 107
75002 Přerov
Česko

Rok založení
2009
Statutární zástupce
Mgr. Pavel Šíma
Kontaktní osoba
Renata Bícová
Telefon
773 770 243
Druh poskytované sociální služby
Azylové domy
Forma poskytované sociální služby
Pobytová
Převažující věková kategorie klientů
od 19 do 64 let
Bližší specifikace poskytované služby

Služba je poskytována zletilým ženám s nezaopatřenými dětmi do 18 let (v případě nezaopatřenosti do 26 let) a těhotným ženám v nepříznivé sociální situaci, spojené se ztrátou bydlení, které chtějí svou situaci aktivně řešit a jsou nezávislé na fyzické pomoci druhých.

Azylový dům pro matky s dětmi může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze, pokud:
a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
c) zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis, nebo
d) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Cílová skupina
rodiny s dítětem/dětmi
Místo působnosti
Přerov

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.