Sídlo

Šířava 1295/27
75002 Přerov
Česko

Kontaktní adresa

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Romské komunitní centrum Žížalka
Kojetínská 1946/38
75002 Přerov
Česko

Rok založení
2007
45180270
Statutární zástupce
Mgr. Alena Pizúrová
Kontaktní osoba
Mgr. Lenka Klíčová
Telefon
608 139 073
Druh poskytované sociální služby
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Forma poskytované sociální služby
Ambulantní
Terénní
Převažující věková kategorie klientů
od 1 do 64 let
Bližší specifikace poskytované služby

Cílovou skupinu sociálně aktivizační služby RKC Žížalka tvoří především romské rodiny s dětmi ve věku do 18 let, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé sociální situace, a těhotné ženy, které potřebují pomoc při zajištění budoucí péče o dítě a nachází se v nepříznivé sociální situaci či jsou ohroženy sociálním vyloučením.

Dále jsou to rodiny s oběma rodiči, kteří pečují o dítě či děti, rodiny, kde je pouze jeden rodič pečující o dítě či děti a rodiny, které mají dítě umístěné v některém z druhů ústavní péče či náhradní rodinné péče a potřebují pomoc při vytvoření podmínek pro návrat dítěte do rodiny.

Cílem služby je motivovat a aktivizovat rodiny z města Přerova, které spadají do cílové skupiny Romského komunitního centra Žížalka, k rozvoji jejich schopností a dovedností, které by směřovaly k prevenci sociálního vyloučení, snížení rizik při vzniku krizové sociální situace
a následnému obnovení schopností samostatného fungování rodiny.

Zásady práce jsou:

 • Principy křesťanských hodnot.
 • Zachování lidské důstojnosti.
 • Respektování individuality.
 • Práce s celou rodinou.
 • Podpora a motivace.
 • Boj s předsudky ve společnosti.
 • Flexibilita.
 • Bezplatnost.

Nabízené služby:

 • Základní poradenství rodinám a jejich členům (pracovní, dluhové, bytové, poradenství týkající se sociálních dávek, poradenství v oblasti péče o dítě a domácnost); program „Školička hrou‘‘, který je určen pro rodiče s dětmi do 5-ti let. Cílem programu je celkový rozvoj dítěte.
 • Skupinové aktivity pro rodiče a jejich děti (rukodělné činnosti, výuka práce na PC, besedy a přednášky, aj.).
 • Pomoc při vyřizování běžných záležitostí – pomoc se sepsáním žádostí
  (např. pro stanovení splátkového kalendáře, prominutí penále apod.) či odvolání; pomoc s vypisováním formulářů, pomoc při vyhledávání pracovních nabídek a pomoc při sestavování finančního hospodaření domácnosti.

 

Cílová skupina
děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
rodiny s dítětem/dětmi
Místo působnosti
Přerov

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.