Vítejte na stránkách informačního portálu sociálních služeb území Přerovska.


Hlavní náplní stránek je DATABÁZE POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB, která obsahuje ucelený přehled organizací působících v oblasti poskytování sociálních služeb a spolupracujících organizací
na území Přerovska.

  • Databáze je postupně doplňována o nově příchozí organizace na naše území.

Zároveň Vám chceme přiblížit oblast sociálních služeb a představit komunitní plánování, které pomáhá plánovat sociální služby dle potřebnosti daného území a mít je tvz. "šité na míru" Vám, obyvatelům Přerovska. 


Stránky vznikly v rámci projektu: Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb na Přerovsku“, který byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.