Sídlo

9. května 107
75002 Přerov
Česko

Kontaktní adresa

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
9. května 107
75002 Přerov
Česko

Statutární zástupce
Mgr. Pavel Šíma
Kontaktní osoba
Karolína Duchoňová
Telefon
773 770 219
Druh poskytované sociální služby
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Forma poskytované sociální služby
Ambulantní
Převažující věková kategorie klientů
od 7 do 64 let
Bližší specifikace poskytované služby

1. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
a) Zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity,
b) pracovně výchovná činnost s dětmi,
c) nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
d) zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání,

2. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
a) aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí,

3. Sociálně terapeutické činnosti:
a) socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

4. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
a) pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
b) pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

 

Otevírací doba pro uživatele

Základní sociální poradenství: pondělí – pátek 9:00-11:00 (v období školních prázdnin 7:00-10:00)
NZDM – centrum Jižní: pondělí – pátek 13:00-17:00 (v období školních prázdnin 10:00-12:00 a 13:00-15:00)
NZDM – centrum Husova: pondělí – pátek 13:00-17:00 (v období školních prázdnin 10:00-12:00 a 13:00-15:00)

 

 

Cílová skupina
děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
Místo působnosti
Přerov

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.