Sídlo

Šířava 1295/27
75002 Přerov
Česko

Kontaktní adresa

Azylový dům pro matky s dětmi v tísni
Kroměřížská 198
75201 Kojetín
Česko

Rok založení
2022
45180270
Statutární zástupce
Mgr. Alena Pizúrová
Kontaktní osoba
Mgr. Ivana Zatloukalová
Telefon
730 589 232
Druh poskytované sociální služby
Azylové domy
Převažující věková kategorie klientů
od 1 do 64 let
Bližší specifikace poskytované služby

Služby jsou poskytovány plnoletým matkám s dětmi, ženám, kterým byly svěřeny děti do péče a prokazatelně těhotným dospělým ženám, které se ocitly v mimořádně náročné nebo krizové životní situaci spojené se ztrátou přístřeší. Zařízení je určeno také ženám/ matkám s dětmi, které se staly oběťmi domácího násilí nebo jsou jím ohroženy.

Úhrada za pobyt v azylovém domě se řídí vyhláškou č. 505/2006 Sb. Ministerstva práce
a sociálních věcí ČR.

 

Posláním sociální služby Azylový dům pro matky s dětmi v tísni v Kojetíně je pomoci matkám s dětmi, ženám s dětmi svěřenými do péče a těhotným ženám, které se dostaly do nepříznivé sociální situace spojené se ztrátou přístřeší, překlenout jejich obtížné životní období a podpořit je při návratu do běžného života, a to formou dočasného ubytování a poradenství zaměřeného na zvýšení jejich soběstačnosti a schopnosti řešit své životní problémy.

 

Prostřednictvím svým služeb azylový dům chce především:

 • Zajistit uživatelkám a jejich dětem bezpečí a zázemí po dobu, kterou nezbytně potřebují ke zvládnutí své nepříznivé situace.
 • Zvýšit povědomí uživatelek o možnostech řešení jejich situace, jejich právech a povinnostech.
 • Zlepšit schopnost uživatelek účinně řešit své problémy (v oblasti sociální, materiální, finanční, vztahové, psychické apod.).
 • Rozvinout a posílit schopnost uživatelek vytvářet podmínky pro zdravý fyzický a psychický vývoj svých dětí a vést vlastní domácnost.
 • Zvýšit soběstačnost uživatelek natolik, že po opuštění zařízení budou schopny sobě a svým dětem zabezpečit život nezávislý na naší službě.

Služba je poskytována v tomto rozsahu:

 • Pomoc při zajištění stravy - vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy.
 • Poskytnutí ubytování – po dobu zpravidla 6 měsíců (maximálně však na 1 rok); umožnění celkové osobní hygieny; vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálního plánu uživatelky, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek.

 

Od uživatelek azylový dům požaduje:

 • Aktivní snahu řešit svou situaci.
 • Řádnou a všestrannou péči matky o své dítě.
 • Dodržování smluvních podmínek a Domovního řádu.

Kapacita služby:

 • 7 samostatných pokojů (7 uživatelek a asi 10 dětí)

Azylový dům pro matky s dětmi v tísni – sociální služba poskytovaná dle § 57 zákona č. 108/2006 Sb.: Azylové domy 

Cílová skupina
osoby bez přístřeší
rodiny s dítětem/dětmi
Místo působnosti
Beňov
Bezuchov
Bochoř
Brodek u Přerova
Buk
Císařov
Citov
Čechy
Čelechovice
Dobrčice
Domaželice
Dřevohostice
Grymov
Horní Moštěnice
Hradčany
Kojetín
Kokory
Křenovice
Křtomil
Lazníčky
Lazníky
Lhotka
Lipová
Líšná
Lobodice
Měrovice nad Hanou
Nahošovice
Nelešovice
Oldřichov
Oplocany
Oprostovice
Pavlovice u Přerova
Podolí
Polkovice
Prosenice
Přerov
Přestavlky
Radkova Lhota
Radkovy
Radslavice
Radvanice
Rokytnice
Říkovice
Sobíšky
Stará ves
Stříbrnice
Sušice
Šišma
Tovačov
Troubky
Tučín
Turovice
Uhřičice
Věžky
Výkleky
Záběštní Lhota
Žákovice
Želatovice

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.