Sídlo

Kostelní 71/37
74101 Přerov
Česko

Kontaktní adresa

Odlehčovací služba
Budovatelů 197/6
75002 Přerov
Česko

Statutární zástupce
Marie Ryšková
Kontaktní osoba
Mgr. Aneta Badžgoňová
Telefon
604 144 504
Druh poskytované sociální služby
Odlehčovací služby
Forma poskytované sociální služby
Terénní
Převažující věková kategorie klientů
neomezená
Bližší specifikace poskytované služby

Poskytujeme plnou podporu osobám se sníženou soběstačností z důvodů věku, chronického onemocnění anebo zdravotního postižení.

Naše sociální služba je poskytována jak uživateli, o kterého je pečováno doma, tak rovněž osobě pečující, aby mohla nabrat nové síly a zároveň si dopřát tolik potřebný odpočinek od péče. 

Je poskytována nepřetržitě v domácnosti uživatele.

 

Nabízí:

 • Zastoupení pečující osoby tak, aby si mohla zařídit potřebné věci (úřady, nákupy, lékaře, vzdělávací kurzy apod.)
 • Zastoupení pečující osoby, tak aby si mohla odpočinout
 • Profesionální pracovníky  s bohatou praxí, kteří vykonávají všechny nasmlouvané činnosti spojené s péčí
 • Spolupráci s dalšími odborníky, tak aby byla zajištěna uživatelům všestranná pomoc a podpora

 

Poslání služby

Posláním terénních odlehčovacích služeb je poskytnutí odborné a cílené podpory, pomoci a péče uživatelům, kteří žijí v domácím prostředí a potřebují v důsledku nepříznivého zdravotního stavu pomoc a péči blízkých osob v běžných činnostech života. Podporujeme uživatele ve využívání místních institucí, udržování přirozené vztahové sítě a v možnosti žít tak, aby byli co nejvíce soběstační a byli s respektem přijímáni svým okolím. Odlehčovací služba je určena především uživatelům, kteří jsou zároveň pacienty našeho mobilního hospice. Odborně a lidsky podporuje rodiny v péči o jejich blízkého, tak aby byla zachována jeho lidská důstojnost a bylo mu umožněno zemřít v domácím prostředí v kruhu svých blízkých. Prostřednictvím našich služeb vytváříme čas a prostor osobám pečujícím o své blízké pro jejich odpočinek, relaxaci a vyřízení vlastních osobních záležitostí.

 

Terénní odlehčovací služba zahrnuje tyto základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 

Tato služba je poskytována na základě platného ceníku.

Cílová skupina
děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
osoby s chronickým duševním onemocněním
osoby s chronickým onemocněním
osoby s jiným zdravotním postižením
osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se sluchovým postižením
osoby se zdravotním postižením
osoby se zrakovým postižením
rodiny s dítětem/dětmi
senioři
Místo působnosti
Beňov
Bezuchov
Bochoř
Brodek u Přerova
Buk
Císařov
Citov
Čechy
Čelechovice
Dobrčice
Domaželice
Dřevohostice
Grymov
Horní Moštěnice
Hradčany
Kojetín
Kokory
Křenovice
Křtomil
Lazníčky
Lazníky
Lhotka
Lipová
Líšná
Lobodice
Měrovice nad Hanou
Nahošovice
Nelešovice
Oldřichov
Oplocany
Oprostovice
Pavlovice u Přerova
Podolí
Polkovice
Prosenice
Přerov
Přestavlky
Radkova Lhota
Radkovy
Radslavice
Radvanice
Rokytnice
Říkovice
Sobíšky
Stará ves
Stříbrnice
Sušice
Šišma
Tovačov
Troubky
Tučín
Turovice
Uhřičice
Věžky
Výkleky
Záběštní Lhota
Žákovice
Želatovice

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.