Právě jste vstoupili do databáze poskytovatelů sociálních služeb a dalších organizací poskytující sociální pomoc
na území Přerovska.

Naším cílem bylo vytvořit ucelený přehled organizací zainteresovaných v sociální oblasti a sjednotit informace
o dostupnosti sociálních služeb na daném území.

Samotné vyhledávání dle nastavených filtrů vám zjednoduší nalezení toho správného poskytovatele sociálních služeb, který odpovídá vašim specifickým požadavkům.

K vyhledávání též můžete využít předdefinovaných tlačítek pod hlavní nabídkou. Volby filtrů provedete kliknutím
do pole filtru a výběrem příslušné kategorie. K dispozici též máte textové vyhledávání, kam stačí zadat i část vámi hledaného textu.

Charita Přerov

Druh poskytované sociální služby
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Cílová skupina
osoby s tělesným postižením
senioři
Kontaktní osoba
Mgr. Martina Krejčířová
Telefon
777 729 521

Charita Přerov

Činnost
Charitní bazar DarujBer
Cílová skupina
děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
etnické menšiny
imigranti a azylanti
oběti domácího násilí
oběti obchodu s lidmi
oběti trestné činnosti
osoby bez přístřeší
osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon úst. péče
osoby komerčně zneužívané
osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
osoby s chronickým duševním onemocněním
osoby s chronickým onemocněním
osoby s jiným zdravotním postižením
osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se sluchovým postižením
osoby se zdravotním postižením
osoby se zrakovým postižením
osoby v krizi
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
pachatelé trestné činnosti
rodiny s dítětem/dětmi
senioři
Kontaktní osoba
Jitka Dorazilová
Telefon
605 965 194

Charita Přerov

Druh poskytované sociální služby
Centra denních služeb
Cílová skupina
osoby s chronickým duševním onemocněním
osoby s tělesným postižením
senioři
Kontaktní osoba
Světlana Němčáková
Telefon
720 126 475

Charita Přerov

Druh poskytované sociální služby
Odlehčovací služby
Cílová skupina
osoby s chronickým onemocněním
osoby s jiným zdravotním postižením
osoby s tělesným postižením
senioři
Kontaktní osoba
Bc. Ivana Raclavská
Telefon
737 213 480