Sídlo

Šířava 1295/27
75002 Přerov
Česko

Kontaktní adresa

Charitní bazar DarujBer
U Bečvy 904/1
75002 Přerov
Česko

45180270
Statutární zástupce
Mgr. Alena Pizúrová
Kontaktní osoba
Jitka Dorazilová
Telefon
605 965 194
Činnost
Charitní bazar DarujBer
Převažující věková kategorie klientů
neomezená
Bližší specifikace poskytované služby

Charitní bazar DarujBer je sociálně-ekologickým projektem, jehož cílem je přijmout od lidí jejich přebytečné věci jako dar a dát je k dispozici těm, kteří je potřebují, aby funkční a pěkné věci neskončily na skládce, ale bylo je možné používat dál.

Jedná se o:

  • Nábytek.
  • Vybavení domácnosti.
  • Kuchyňské potřeby.
  • Oblečení.
  • Boty.
  • Hračky

Tyto věci jsou pak k dispozici za velmi nízké ceny pro ty, kterým se líbí, ale většina jich putuje do domácností našich klientů, kteří si je na základě sociálního šetření – zjištění jejich tíživé či nouzové situace mohou vzít domů zdarma. Ostatní zájemci si mohou věci z bazaru koupit a výtěžek z tohoto prodeje jde na pokrytí nákladů spojených s dopravou nábytku od dárců k potřebným.

 

V rámci této služby charita rovněž nabízí vyklízení bytů spojeného s kompletním úklidem. Je nutné se předem telefonicky domluvit na možném termínu na čísle 605 965 194.
Tato služba je zpoplatněna dle ceníku.

Cílová skupina
děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
etnické menšiny
imigranti a azylanti
oběti domácího násilí
oběti obchodu s lidmi
oběti trestné činnosti
osoby bez přístřeší
osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon úst. péče
osoby komerčně zneužívané
osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
osoby s chronickým duševním onemocněním
osoby s chronickým onemocněním
osoby s jiným zdravotním postižením
osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se sluchovým postižením
osoby se zdravotním postižením
osoby se zrakovým postižením
osoby v krizi
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
pachatelé trestné činnosti
rodiny s dítětem/dětmi
senioři
Místo působnosti
Přerov

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.