Sídlo

Rokytnice č.p.1
75104 Rokytnice
Česko

Kontaktní adresa

Domov pro seniry
Rokytnice č.p. 1
75104 Rokytnice
Česko

61985911
Statutární zástupce
JUDr. Eva Fabová
Kontaktní osoba
Mgr. Dana Marie Černá
Telefon
581 278 037
Druh poskytované sociální služby
Domovy pro seniory
Forma poskytované sociální služby
Pobytová
Převažující věková kategorie klientů
od 55 let
Bližší specifikace poskytované služby

Posláním Domova pro seniory je poskytnout nepřetržitou celoroční pobytovou službu ženám a mužům se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby nebo potřebují podporu a péči s ohledem na svůj věk a zdravotní stav. Služba je poskytována tak, aby byly uživatelům vytvořeny podmínky
pro důstojný život ve stáří.

Obyvatelům Domova pro seniory je poskytována pomoc při těchto základních činnostech:

 • Poskytnutí ubytování.
 • Poskytnutí stravy.
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče
  o vlastní osobu.
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Sociálně terapeutické činnosti.
 • Aktivizační činnost.
 • Základní poradenství a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
  a při obstarávání osobních záležitostí.

 

 

Hlavní zásady námi poskytované služby:

 • Respektujeme svobodnou volbu a svobodu pohybu.
 • Respektujeme a podporujeme důstojnost každého uživatele.
 • Podporujeme sociální začleňování našich uživatelů, kontakt s rodinou, známými
  a aktivitu uživatelů.
 • Ke každému uživateli je přistupováno individuálně a profesionálně.

Důvodem pro nepřijetí je Alzheimerova nemoc a zdravotní stav vyžadující specializovanou zdravotní péči.

Cílová skupina
senioři
Místo působnosti
Beňov
Bezuchov
Bochoř
Brodek u Přerova
Buk
Císařov
Citov
Čechy
Čelechovice
Dobrčice
Domaželice
Dřevohostice
Grymov
Horní Moštěnice
Hradčany
Kojetín
Kokory
Křenovice
Křtomil
Lazníčky
Lazníky
Lhotka
Lipová
Líšná
Lobodice
Měrovice nad Hanou
Nahošovice
Nelešovice
Oldřichov
Oplocany
Oprostovice
Pavlovice u Přerova
Podolí
Polkovice
Prosenice
Přerov
Přestavlky
Radkova Lhota
Radkovy
Radslavice
Radvanice
Rokytnice
Říkovice
Sobíšky
Stará ves
Stříbrnice
Sušice
Šišma
Tovačov
Troubky
Tučín
Turovice
Uhřičice
Věžky
Výkleky
Záběštní Lhota
Žákovice
Želatovice

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.