Sídlo

Šířava 1295/27
75002 Přerov
Česko

Kontaktní adresa

Půjčovna kompenzačních pomůcek
Komenského nám. 49
75201 Kojetín
Česko

45180270
Statutární zástupce
Mgr. Alena Pizúrová
Kontaktní osoba
Světlana Němčáková
Telefon
720 126 475
Činnost
Půjčovna kompenzačních pomůcek
Převažující věková kategorie klientů
neomezená
Bližší specifikace poskytované služby

Posláním Půjčovny kompenzačních pomůcek Charity Kojetín je pomáhat lidem v jejich těžké životní situaci spojené se snížením vlastní soběstačnosti, podporovat zlepšení jejich mobility a umožnit maximální využívání dostupného ulehčení. Snahou je snížit dopady sociálního vyloučení a umožnit klientům co nejdéle žít ve svém domácím prostředí bez nutnosti umístění v pobytovém zařízení nebo LDN.

Půjčovna kompenzačních pomůcek má k dispozici více jak 100 pomůcek:

  • Elektrické polohovací postele.
  • Hrazdy a stolky k lůžku.
  • Mechanické invalidní vozíky.
  • Elektrický skútr.
  • Chodítka různého typu.
  • Toaletní židle.
  • Pomůcky ke koupeli aj..

Zapůjčují se potřebným lidem bez omezení věku či bydliště.

Zapůjčení může být:

  • Krátkodobé (na zkoušku, ke zjištění vhodnosti typu pomůcky, k překlenutí doby před zajištěním vlastní pomůcky, po úraze, operaci…).
  • Dlouhodobé – i víceleté.

Vypůjčení se může opakovat. Může být zapůjčeno více pomůcek současně.

Doba vypůjčení je neomezená – bez stanovení doby navrácení pomůcky. 

Pomůcky se zapůjčují v pracovní dny v době od 8.00 do 14.30 hodin na základě sepsání Smlouvy o zapůjčení a za úhradu podle platného ceníku. Úhrada se provádí vždy na měsíc dopředu, při dlouhodobějším zapůjčení je možné předplatit i více plateb najednou.
 

Platit je možné v hotovosti v Domě sv. Josefa nebo převodem na účet Charity Kojetín.

V rámci Půjčovny se provádí rovněž odborné poradenství. Tím se zvyšuje informovanost pečujících osob. Zapůjčením kompenzačních pomůcek se usnadňuje fyzická náročnost péče o potřebné, snižuje se dopad sociálního vyloučení nemocných a uspišuje návrat po úrazech, operacích apod. do běžného života.

Cílová skupina
osoby se zdravotním postižením
senioři
Místo působnosti
Beňov
Bezuchov
Bochoř
Brodek u Přerova
Buk
Císařov
Citov
Čechy
Čelechovice
Dobrčice
Domaželice
Dřevohostice
Grymov
Horní Moštěnice
Hradčany
Kojetín
Kokory
Křenovice
Křtomil
Lazníčky
Lazníky
Lhotka
Lipová
Líšná
Lobodice
Měrovice nad Hanou
Nahošovice
Nelešovice
Oldřichov
Oplocany
Oprostovice
Pavlovice u Přerova
Podolí
Polkovice
Prosenice
Přerov
Přestavlky
Radkova Lhota
Radkovy
Radslavice
Radvanice
Rokytnice
Říkovice
Sobíšky
Stará ves
Stříbrnice
Sušice
Šišma
Tovačov
Troubky
Tučín
Turovice
Uhřičice
Věžky
Výkleky
Záběštní Lhota
Žákovice
Želatovice

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.