Sídlo

Šířava 1295/27
75002 Přerov
Česko

Kontaktní adresa

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Setkávání seniorů SPOLU
Palackého 2833/17a
75002 Přerov
Česko

Rok založení
2007
45180270
Statutární zástupce
Mgr. Alena Pizúrová
Kontaktní osoba
Mgr. Martina Krejčířová
Telefon
777 729 521
Druh poskytované sociální služby
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Forma poskytované sociální služby
Ambulantní
Převažující věková kategorie klientů
od 27 let
Bližší specifikace poskytované služby

Posláním služby Setkávání seniorů SPOLU je nabídnout seniorům aktivity směřující k vytváření společenství vrstevníků a navazování nových kontaktů, k posílení soběstačnosti, aktivity pozitivně ovlivňující jejich zdravotní a psychický stav, vedoucí k rozvoji a udržení fyzických i duševních schopností seniorů a k prevenci před sociální izolací starších lidí.

Uživatelem se může stát kterýkoliv senior, který je vzhledem ke svému zdravotnímu a duševnímu stavu schopen se do aktivit zapojit. Ostatní zájemci (např. poživatelé invalidního důchodu I., II. nebo III. stupně) se mohou stát uživateli služby po individuální domluvě
a posouzení možností s vedoucí služby.

Nabízené aktivity:

  • Cvičení pro seniory.
  • Cestopisné přednášky.
  • Besedy s tématy historie, zdravého životného stylu, práva, medicíny, umění aj..
  • Vycházky s trekingovými holemi do okolí Přerova.
  • PC kurzy pro začátečníky a pokročilé.
  • Rukodělné činnosti.
  • Cvičení paměti.
  • Angličtina pro seniory.
  • Výlety.
Cílová skupina
osoby s tělesným postižením
senioři
Místo působnosti
Beňov
Bezuchov
Bochoř
Brodek u Přerova
Buk
Císařov
Citov
Čechy
Čelechovice
Dobrčice
Domaželice
Dřevohostice
Grymov
Horní Moštěnice
Hradčany
Kojetín
Kokory
Křenovice
Křtomil
Lazníčky
Lazníky
Lhotka
Lipová
Líšná
Lobodice
Měrovice nad Hanou
Nahošovice
Nelešovice
Oldřichov
Oplocany
Oprostovice
Pavlovice u Přerova
Podolí
Polkovice
Prosenice
Přerov
Přestavlky
Radkova Lhota
Radkovy
Radslavice
Radvanice
Rokytnice
Říkovice
Sobíšky
Stará ves
Stříbrnice
Sušice
Šišma
Tovačov
Troubky
Tučín
Turovice
Uhřičice
Věžky
Výkleky
Záběštní Lhota
Žákovice
Želatovice

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.