Sídlo

Šířava 1295/27
75002 Přerov
Česko

Kontaktní adresa

Pečovatelská služba
Šířava 1295/27
75002 Přerov
Česko

Rok založení
2007
45180270
Statutární zástupce
Mgr. Alena Pizúrová
Kontaktní osoba
Mgr. Klára Mimani
Telefon
777 729 512
Druh poskytované sociální služby
Pečovatelská služba
Forma poskytované sociální služby
Terénní
Převažující věková kategorie klientů
od 19 let
Bližší specifikace poskytované služby

Charitní pečovatelská služba poskytuje pomoc a podporu lidem se sníženou soběstačností – seniorům, osobám s chronickým onemocněním i se zdravotním postižením při zvládání péče o vlastní osobu v domácnosti tak, aby mohli žít dále ve svém přirozeném prostředí.

Služba je poskytována dospělým od 19 let věku a je vždy přizpůsobena individuálním potřebám uživatele s důrazem na podporu samostatnosti a zachování důstojného způsobu života.

Pečovatelky poskytují pomoc přímo v bytě klientů, zejména při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, osobní hygieně, běžném zajištění chodu domácnosti, dovozu a podání jídla, s nákupy, doprovodu k lékaři i kontaktu se společenským prostředím.

Cíle:

  • Uživatel, který může být doma a bude mít v domácnosti dobré podmínky.
  • Pracovník, který se vzdělává podle svých profesních potřeb, poskytuje péči profesionálně a má potřebnou míru odbornosti.
  • Služba, která spolupracuje s Domácí zdravotní a hospicovou péčí Charity Přerov při doprovázení umírajících klientů, poskytuje pomoc a podporu pečující rodině, aby nevyléčitelně nemocný mohl důstojně strávit poslední chvíle života v domácím prostředí, se svými blízkými.

Zásady práce jsou lidský přístup, partnerství a spolupráce, individuální přístup, kvalitní poskytování služby, etické a duchovní hodnoty.

Doba poskytování služby:

  • V domácnosti uživatelů denně od 6:30 - 19:30 na území Přerovska mimo oblast Kojetínska.
  • Dovoz obědů se uskutečňuje v závislosti na chodu provozovny poskytující stravu, zpravidla v časovém rozmezí od 10:00 -14:00.

Službu hradí uživatel dle aktuálního sazebníku úhrad; cena je částečnou úhradou skutečných nákladů.

Cílová skupina
osoby s chronickým onemocněním
osoby s jiným zdravotním postižením
senioři
Místo působnosti
Beňov
Bochoř
Brodek u Přerova
Buk
Císařov
Citov
Čechy
Čelechovice
Dobrčice
Domaželice
Dřevohostice
Grymov
Horní Moštěnice
Hradčany
Kokory
Křtomil
Lazníky
Lhotka
Lipová
Líšná
Nahošovice
Nelešovice
Oplocany
Pavlovice u Přerova
Podolí
Prosenice
Přerov
Přestavlky
Radkovy
Radslavice
Radvanice
Rokytnice
Říkovice
Sobíšky
Stará ves
Sušice
Šišma
Tovačov
Troubky
Tučín
Turovice
Věžky
Záběštní Lhota
Želatovice

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.