Sídlo

Radkova Lhota 16
75114 Dřevohostice
Česko

Kontaktní adresa

Domov se zvláštním režimem Radkova Lhota, p.o.
Radkova Lhota 16
75114 Dřevohostice
Česko

Rok založení
2007
61985881
Statutární zástupce
Mgr. Dana Pátková
Kontaktní osoba
Mgr. Dana Pátková
Telefon
581 727 606
Druh poskytované sociální služby
Domovy se zvláštním režimem
Forma poskytované sociální služby
Pobytová
Převažující věková kategorie klientů
od 50 let
Bližší specifikace poskytované služby

Domov se zvláštním režimem je určen pro osoby s chronickým duševním onemocněním.

Okruh osob, kterým je služba poskytována:

  • osobám s Alzheimerovou chorobou
  • osobám se stařeckou demencí nebo demencí jiného typu, které jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby. osobám mladším, které byly dosud přijaté, bude i nadále poskytována péče, pokud se pro ně nenajde vhodnější služba.

Posláním služby Domov se zvláštním režimem je poskytnout bezpečné a důstojné prostředí lidem s chronickým duševním onemocněním, kteří nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Jsou podporováni citlivým způsobem tak, aby byly uspokojeny jejich potřeby a zachovány jejich zvyklosti.

Služba je poskytována na základě těchto činností:

  • Poskytnutí ubytování.
  • Poskytnutí stravy.
  • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
  • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
  • Sociálně terapeutické činnosti.
  • Aktivizační činnosti.
  • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Poslání, cíle, zásady poskytované sociální služby a okruh osob, kterým je sociální služba určena (veřejný závazek), odst. 2 §2 zákona č. 108/2006 Sb.

V domovech se zvláštním režimem se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.

Rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté prostřednictvím sociálních služeb musí zachovávat lidskou důstojnost osob. Pomoc musí vycházet z individuálně určených potřeb osob, musí působit na osoby aktivně, podporovat rozvoj jejich samostatnosti, motivovat je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace, a posilovat jejich sociální začleňování.

 

Sociální služby musí být poskytovány v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod.

Cílová skupina
osoby s chronickým duševním onemocněním
senioři
Místo působnosti
Beňov
Bezuchov
Bochoř
Brodek u Přerova
Buk
Císařov
Citov
Čechy
Čelechovice
Dobrčice
Domaželice
Dřevohostice
Grymov
Horní Moštěnice
Hradčany
Kojetín
Kokory
Křenovice
Křtomil
Lazníčky
Lazníky
Lhotka
Lipová
Líšná
Lobodice
Měrovice nad Hanou
Nahošovice
Nelešovice
Oldřichov
Oplocany
Oprostovice
Pavlovice u Přerova
Podolí
Polkovice
Prosenice
Přerov
Přestavlky
Radkova Lhota
Radkovy
Radslavice
Radvanice
Rokytnice
Říkovice
Sobíšky
Stará ves
Stříbrnice
Sušice
Šišma
Tovačov
Troubky
Tučín
Turovice
Uhřičice
Věžky
Výkleky
Záběštní Lhota
Žákovice
Želatovice

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.