Právě jste vstoupili do databáze poskytovatelů sociálních služeb a dalších organizací poskytující sociální pomoc
na území Přerovska.

Naším cílem bylo vytvořit ucelený přehled organizací zainteresovaných v sociální oblasti a sjednotit informace
o dostupnosti sociálních služeb na daném území.

Samotné vyhledávání dle nastavených filtrů vám zjednoduší nalezení toho správného poskytovatele sociálních služeb, který odpovídá vašim specifickým požadavkům.

K vyhledávání též můžete využít předdefinovaných tlačítek pod hlavní nabídkou. Volby filtrů provedete kliknutím
do pole filtru a výběrem příslušné kategorie. K dispozici též máte textové vyhledávání, kam stačí zadat i část vámi hledaného textu.

Charita Přerov

Činnost
Charitní bazar DarujBer
Cílová skupina
děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
etnické menšiny
imigranti a azylanti
oběti domácího násilí
oběti obchodu s lidmi
oběti trestné činnosti
osoby bez přístřeší
osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon úst. péče
osoby komerčně zneužívané
osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
osoby s chronickým duševním onemocněním
osoby s chronickým onemocněním
osoby s jiným zdravotním postižením
osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se sluchovým postižením
osoby se zdravotním postižením
osoby se zrakovým postižením
osoby v krizi
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
pachatelé trestné činnosti
rodiny s dítětem/dětmi
senioři
Kontaktní osoba
Jitka Dorazilová
Telefon
605 965 194

Dětský domov a Školní jídelna

Činnost
Dětský domov a Školní jídelna
Cílová skupina
děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon úst. péče
osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se sluchovým postižením
osoby se zdravotním postižením
osoby se zrakovým postižením
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
Kontaktní osoba
Mgr. Luděk Doležel
Telefon
603 529 682

KAPPA-HELP, z.s.

Činnost
Centrum pomoci pro rodiny
Cílová skupina
rodiny s dítětem/dětmi
Kontaktní osoba
Mgr. Ivana Smětalová, MBA
Telefon
773 821 001

KAPPA-HELP, z.s.

Druh poskytované sociální služby
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Cílová skupina
děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
etnické menšiny
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
Kontaktní osoba
Mgr. Ivana Smětalová, MBA
Telefon
773 821 001

KAPPA-HELP, z.s.

Činnost
Programy primární prevence KAPPA-HELP
Cílová skupina
děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
Kontaktní osoba
Mgr. Ivana Smětalová, MBA
Telefon
773 821 002

KAPPA-HELP, z.s.

Činnost
Studium pro školní metodiky prevence – KAPPA250
Cílová skupina
děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
Kontaktní osoba
Mgr. Ivana Smětalová, MBA
Telefon
773 821 008

KAPPA-HELP, z.s.

Činnost
Poradna pro oběti – právní poradenství
Cílová skupina
děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
oběti obchodu s lidmi
oběti trestné činnosti
Kontaktní osoba
Mgr. Ivana Smětalová, MBA
Telefon
773 070 813

Maltézská pomoc, o. p. s.

Druh poskytované sociální služby
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Cílová skupina
děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
osoby se zdravotním postižením
rodiny s dítětem/dětmi
Kontaktní osoba
ThLic. Michal Umlauf
Telefon
736 620 804