Sídlo

Lázeňská 2
11800 Praha 1
Česko

Kontaktní adresa

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Palackého 2833/17a
75002 Přerov
Česko

Rok založení
2002
26708451
Statutární zástupce
Ing. Jiří Juda
Kontaktní osoba
ThLic. Michal Umlauf
Telefon
736 620 804
Druh poskytované sociální služby
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Forma poskytované sociální služby
Terénní
Převažující věková kategorie klientů
od 1 do 64 let
Bližší specifikace poskytované služby

Maltézská pomoc je obecně prospěšná společnost zřízená českým Velkopřevorstvím Suverénního řádu Maltézských rytířů. Poskytuje sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, realizuje dobrovolnické programy akreditované podle zákona 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě a další aktivity charitativního charakteru.

V Přerově působí od roku 2012 a věnuje se rozvoji dobrovolnictví u osamocených seniorů a osob se ZP. Dále zde realizuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, kde usiluje kromě práce profesionálních pracovníků o zapojení dobrovolníků jako „kamarádů“ pro děti ve volném čase i pro doučování.

Služba podporuje důstojný život rodin s dětmi do 18 let věku a směřuje ke zlepšení jejich sociální situace. Cílem je podpora zdravého vývoje dítěte a jeho sociální začleňování v přirozeném prostředí, podpora zdravého fungování rodiny a prevence sociálního vyloučení rodičů a dětí. Do služby zapojuje i dobrovolníky, kteří se věnují dětem při pravidelném setkávání, společném trávení volného času nebo doučování.

 

Cílová skupina
děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
osoby se zdravotním postižením
rodiny s dítětem/dětmi
Místo působnosti
Beňov
Bezuchov
Bochoř
Brodek u Přerova
Buk
Císařov
Citov
Čechy
Čelechovice
Dobrčice
Domaželice
Dřevohostice
Grymov
Horní Moštěnice
Hradčany
Kojetín
Kokory
Křenovice
Křtomil
Lazníčky
Lazníky
Lhotka
Lipová
Líšná
Lobodice
Měrovice nad Hanou
Nahošovice
Nelešovice
Oldřichov
Oplocany
Oprostovice
Pavlovice u Přerova
Podolí
Polkovice
Prosenice
Přerov
Přestavlky
Radkova Lhota
Radkovy
Radslavice
Radvanice
Rokytnice
Říkovice
Sobíšky
Stará ves
Stříbrnice
Sušice
Šišma
Tovačov
Troubky
Tučín
Turovice
Uhřičice
Věžky
Výkleky
Záběštní Lhota
Žákovice
Želatovice

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.