Sídlo

Šafaříkova 635/24
12000 Praha 2
Česko

Kontaktní adresa

Podpora vzdělávání a předškolní podpora (doučování)
Komenského 840/15
75002 Přerov
Česko

Statutární zástupce
Šimon Pánek
Kontaktní osoba
Mgr. Helena Hilscherová
Telefon
739 320 083
Činnost
Podpora vzdělávání a předškolní podpora (doučování)
Převažující věková kategorie klientů
od 6 do 26 let
Bližší specifikace poskytované služby

Obrázek odebrán.Cílová skupina:

  • Děti a dospívající z rodin, které se nachází v obtížné životní situaci
  • Školáci, kteří zaostávají ve vzdělávání ve srovnání s ostatními vrstevníky
  • Děti předškolního věku

Forma poskytované služby:

  • Terénní v rodině dítěte, příp. v zázemí organizace

Charakteristika služby:

  • Služba je zaměřena především na podporu vzdělávání dětí navštěvující základní školu a pomoc a poradenství jejich rodičům.
  • Doučování je určeno dětem, které mají potíže ve škole, a kterým se doma nedostává adekvátní podpory. Důvodem je především nízké vzdělání jejich rodičů, často jen základní.
  • Smyslem této služby je především zastavení propadu školního prospěchu dítěte, ale přináší následně další efekty, jako zvýšený zájem o školu, který se projevuje snížením počtu absencí či větší aktivitou při vyučování a následnou zvýšenou možností uplatnění v dalším životě.
  • Služba podporuje rodiče v komunikace se školou a školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC).
  • Individuální doučování probíhá přímo v rodině dítěte za účasti rodiče. Pracovník podpory vzdělávání nebo dobrovolník za ním dochází jednou týdně na dvě hodiny, během kterých mu pomáhá se vším, co je potřeba. 

Provozní doba:

  • PO–PÁ            8:00 – 16:30

Služby jsou poskytovány zdarma.

Cílová skupina
děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
rodiny s dítětem/dětmi
Místo působnosti
Přerov

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.