Sídlo

Šafaříkova 635/24
12000 Praha 2
Česko

Kontaktní adresa

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Komenského 840/15
75002 Přerov
Česko

Statutární zástupce
Šimon Pánek
Kontaktní osoba
Mgr. Helena Hilscherová
Telefon
739 320 083
Druh poskytované sociální služby
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Forma poskytované sociální služby
Terénní
Převažující věková kategorie klientů
neomezená
Bližší specifikace poskytované služby

Cílová skupina:

Služba se věnuje rodinám s jedním či více nezletilými a nezaopatřenými dětmi,
které se nacházejí v nepříznivé životní situaci. Tato situace se vyznačuje nejméně jedním z těchto znaků:

 • Obtíže při výchově a péči o děti.
 • Snaha o vytvoření podmínek pro návrat dětí do rodiny.
 • Potíže s hospodařením s rodinným rozpočtem a vedením domácnosti.
 • Problémy spojené se školní docházkou dětí, obtíže při vzdělávání dětí.
 • Sociálně patologické jevy v rodině (trestná činnost, závislosti, …).

A dále splňuje minimálně jednu z následujících charakteristik:

 • Nevyhovující nebo nestabilní bydlení.
 • Nepřítomnost osob v rodině nebo okolí, které by uměly/mohly se situací pomoci.
 • Nedostatek vědomostí a dovedností k řešení obtížné situace (zejména vzhledem k nízkému nebo předčasně ukončenému vzdělání).
 • Příjem domácnosti je nízký, je tvořen zejména sociálními dávkami a důchody.
 • Zadluženost.
 • Dlouhodobá nezaměstnanost a nízká uplatnitelnost členů rodiny na trhu práce.

Hlavním cílem této sociální služby je zachování nebo obnovení funkcí rodiny v jejím přirozeném prostředí. Primárně služba usiluje o zastavení zhoršování sociální situace rodiny, poté se snaží přispět ke zlepšení sociálních dovedností, životní úrovně a spokojenosti členů rodiny.

 

Provozní doba:

 • PO–PÁ            8:00 – 16:30

Služby jsou poskytovány zdarma.

Cílová skupina
rodiny s dítětem/dětmi
Místo působnosti
Beňov
Bezuchov
Bochoř
Brodek u Přerova
Buk
Císařov
Citov
Čechy
Čelechovice
Dobrčice
Domaželice
Dřevohostice
Grymov
Horní Moštěnice
Hradčany
Kojetín
Kokory
Křenovice
Křtomil
Lazníčky
Lazníky
Lhotka
Lipová
Líšná
Lobodice
Měrovice nad Hanou
Nahošovice
Nelešovice
Oldřichov
Oplocany
Oprostovice
Pavlovice u Přerova
Podolí
Polkovice
Prosenice
Přerov
Přestavlky
Radkova Lhota
Radkovy
Radslavice
Radvanice
Rokytnice
Říkovice
Sobíšky
Stará ves
Stříbrnice
Sušice
Šišma
Tovačov
Troubky
Tučín
Turovice
Uhřičice
Věžky
Výkleky
Záběštní Lhota
Žákovice
Želatovice

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.