Sídlo

Kojetínská 11
75002 Přerov
Česko

Kontaktní adresa

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež METRO
Boženy Němcové 106/16
75002 Přerov
Česko

Rok založení
1996
66743192
Statutární zástupce
Mgr. Ivana Smětalová, MBA a Bc. Kateřina Mozrová, MBA
Kontaktní osoba
Mgr. Ivana Smětalová, MBA
Telefon
773 821 001
Druh poskytované sociální služby
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Forma poskytované sociální služby
Ambulantní
Terénní
Převažující věková kategorie klientů
od 11 do 26 let
Bližší specifikace poskytované služby

Posláním NZDM-METRO je nabídnout dětem, dospívajícím a mladým dospělým pomoc, podporu, informace a zároveň poskytnout vhodnou alternativu k stereotypnímu trávení volného času. Služba přispívá k rozvoji schopností, dovedností a vědomostí svých klientů. Prostřednictvím poskytovaných služeb organizace pomáhá mladistvým ve složitých životních situacích a snaží se zabránit potencionálnímu vzniku nežádoucích společenských jevů. Stěžejním bodem je preventivní působení.

Základní služby

 • Kontaktní práce.
 • Pobyt v zařízení – kontakt.
 • Nepřímý kontakt – kontakt přes sociální sítě, mail, telefon.
 • Situační intervence.
 • Informační servis.
 • Poradenství.
 • Pomoc v krizi.
 • Kontakt s institucemi ve prospěch klienta.
 • Případová práce.
 • Práce se skupinou.
 • Práce s blízkými osobami.
 • Volnočasové aktivity – stolní fotbálek, box, ping-pong, tanec.
 • Socializační aktivity.
 • Pomoc při rozšiřování znalostí.
 • Preventivní, výchovné a vzdělávací aktivity.
 • Zdravotní ošetření.

Další služby:

 • Využití internetu.
 • Využití mobilního telefonu, např. k zajištění práce, bydlení, sociální dávky apod..
Cílová skupina
děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
etnické menšiny
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
Místo působnosti
Beňov
Bezuchov
Bochoř
Brodek u Přerova
Buk
Císařov
Citov
Čechy
Čelechovice
Dobrčice
Domaželice
Dřevohostice
Grymov
Horní Moštěnice
Hradčany
Kojetín
Kokory
Křenovice
Křtomil
Lazníčky
Lazníky
Lhotka
Lipová
Líšná
Lobodice
Měrovice nad Hanou
Nahošovice
Nelešovice
Oldřichov
Oplocany
Oprostovice
Pavlovice u Přerova
Podolí
Polkovice
Prosenice
Přerov
Přestavlky
Radkova Lhota
Radkovy
Radslavice
Radvanice
Rokytnice
Říkovice
Sobíšky
Stará ves
Stříbrnice
Sušice
Šišma
Tovačov
Troubky
Tučín
Turovice
Uhřičice
Věžky
Výkleky
Záběštní Lhota
Žákovice
Želatovice

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.