Právě jste vstoupili do databáze poskytovatelů sociálních služeb a dalších organizací poskytující sociální pomoc
na území Přerovska.

Naším cílem bylo vytvořit ucelený přehled organizací zainteresovaných v sociální oblasti a sjednotit informace
o dostupnosti sociálních služeb na daném území.

Samotné vyhledávání dle nastavených filtrů vám zjednoduší nalezení toho správného poskytovatele sociálních služeb, který odpovídá vašim specifickým požadavkům.

K vyhledávání též můžete využít předdefinovaných tlačítek pod hlavní nabídkou. Volby filtrů provedete kliknutím
do pole filtru a výběrem příslušné kategorie. K dispozici též máte textové vyhledávání, kam stačí zadat i část vámi hledaného textu.

Dětský domov a Školní jídelna

Činnost
Dětský domov a Školní jídelna
Cílová skupina
děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon úst. péče
osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se sluchovým postižením
osoby se zdravotním postižením
osoby se zrakovým postižením
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
Kontaktní osoba
Mgr. Luděk Doležel
Telefon
603 529 682

Jsme tady, o.p.s.

Druh poskytované sociální služby
Centra denních služeb
Cílová skupina
osoby s tělesným postižením
osoby se zrakovým postižením
Kontaktní osoba
Pavel Soukup
Telefon
721 072 744

Maltézská pomoc, o. p. s.

Druh poskytované sociální služby
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Cílová skupina
děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
osoby se zdravotním postižením
rodiny s dítětem/dětmi
Kontaktní osoba
ThLic. Michal Umlauf
Telefon
736 620 804