Sídlo

Rokytnice č.p.1
75104 Rokytnice
Česko

Kontaktní adresa

Domov pro osoby se zdravotním postižením
Rokytnice č.p. 1
75104 Rokytnice
Česko

Rok založení
2003
61985911
Statutární zástupce
JUDr. Eva Fabová
Kontaktní osoba
Mgr. Dana Marie Černá
Telefon
581 278 037
Druh poskytované sociální služby
Domovy pro osoby se zdrav. postižením
Forma poskytované sociální služby
Pobytová
Převažující věková kategorie klientů
od 18 let
Bližší specifikace poskytované služby

Služba je poskytována osobám od 19-ti let věku s mentálním postižením, dále s kombinovaným postižením, přičemž kombinovaným postižením se primárně myslí mentální postižení
s přidruženými zrakovými, sluchovými, tělesnými vadami. Dále je služba poskytována osobám
s kombinovaným postižením, přičemž kombinovaným postižením se myslí postižení funkcí tělesných, smyslových, nervových a komunikačních způsobených úrazem či onemocněním bez vazby na postižení mentální
.

Domov poskytuje celoroční pobytovou službu pro osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením od 19-let věku, které mají z důvodu tohoto postižení sníženou soběstačnost,
a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Poskytovanými službami
se Domov snaží vytvářet podmínky pro život srovnatelný s životem v běžné společnosti
a postupně tak snižuje závislost uživatelů na službě.

Obyvatelům Domova je poskytována pomoc při těchto základních činnostech:

 • Poskytnutí ubytování.
 • Poskytnutí stravy.
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Sociálně terapeutické činnosti.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
 • Základní sociální poradenství.

Důvodem pro nepřijetí uživatele do Domova jsou autismus, problémové a agresivní chování a zdravotní stav vyžadující specializovanou zdravotní péči.

Hlavní zásady:

 • Respektujeme svobodnou volbu uživatele a svobodu jeho pohybu.
 • Respektujeme a podporujeme důstojnost uživatele.
 • Podporujeme sociální začleňování našich uživatelů.
 • Podporujeme individuální přístup ke každému uživateli a jeho aktivizaci.
 • Provádíme služby na profesionální úrovni.
 • Podporujeme autonomii našich uživatelů.
Cílová skupina
osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
Místo působnosti
Beňov
Bezuchov
Bochoř
Brodek u Přerova
Buk
Císařov
Citov
Čechy
Čelechovice
Dobrčice
Domaželice
Dřevohostice
Grymov
Horní Moštěnice
Hradčany
Kojetín
Kokory
Křenovice
Křtomil
Lazníčky
Lazníky
Lhotka
Lipová
Líšná
Lobodice
Měrovice nad Hanou
Nahošovice
Nelešovice
Oldřichov
Oplocany
Oprostovice
Pavlovice u Přerova
Podolí
Polkovice
Prosenice
Přerov
Přestavlky
Radkova Lhota
Radkovy
Radslavice
Radvanice
Rokytnice
Říkovice
Sobíšky
Stará ves
Stříbrnice
Sušice
Šišma
Tovačov
Troubky
Tučín
Turovice
Uhřičice
Věžky
Výkleky
Záběštní Lhota
Žákovice
Želatovice

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.