Právě jste vstoupili do databáze poskytovatelů sociálních služeb a dalších organizací poskytující sociální pomoc
na území Přerovska.

Naším cílem bylo vytvořit ucelený přehled organizací zainteresovaných v sociální oblasti a sjednotit informace
o dostupnosti sociálních služeb na daném území.

Samotné vyhledávání dle nastavených filtrů vám zjednoduší nalezení toho správného poskytovatele sociálních služeb, který odpovídá vašim specifickým požadavkům.

K vyhledávání též můžete využít předdefinovaných tlačítek pod hlavní nabídkou. Volby filtrů provedete kliknutím
do pole filtru a výběrem příslušné kategorie. K dispozici též máte textové vyhledávání, kam stačí zadat i část vámi hledaného textu.

Andělé Stromu života p.s.

Druh poskytované sociální služby
Odborné sociální poradenství
Cílová skupina
děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
osoby s chronickým onemocněním
osoby s jiným zdravotním postižením
osoby v krizi
rodiny s dítětem/dětmi
Kontaktní osoba
Mgr. Marie Dorazilová
Telefon
734 571 194

Andělé Stromu života p.s.

Druh poskytované sociální služby
Odlehčovací služby
Cílová skupina
děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
osoby s chronickým duševním onemocněním
osoby s chronickým onemocněním
osoby s jiným zdravotním postižením
osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se sluchovým postižením
osoby se zdravotním postižením
osoby se zrakovým postižením
rodiny s dítětem/dětmi
senioři
Kontaktní osoba
Mgr. Aneta Badžgoňová
Telefon
604 144 504

AUDIOHELP, z.s.

Druh poskytované sociální služby
Sociální rehabilitace
Cílová skupina
osoby se sluchovým postižením
senioři
Kontaktní osoba
Ing. Dušan Krpec
Telefon
602 437 412