Sídlo

Kokory 54
75105 Kokory
Česko

Kontaktní adresa

Domov pro osoby se zdravotním postižením
Kokory 54
75105 Kokory
Česko

Statutární zástupce
Ing. Monika Orel
Kontaktní osoba
Ing. Monika Orel
Telefon
581 292 617
Druh poskytované sociální služby
Domovy pro osoby se zdrav. postižením
Převažující věková kategorie klientů
od 27 let
Bližší specifikace poskytované služby

Posláním domova pro osoby se zdravotním postižením je podpora v soběstačnosti uživatele, zapojení do aktivizačních činností, vytvoření podmínek rodinného prostředí, snaha přiblížit uživatele běžnému způsobu života a poskytovat sociální pobytovou službu s přiměřenou mírou potřebné podpory a péče tak, aby jejich život byl aktivní a smysluplný a aby směřoval k naplňování jejich osobních potřeb a přání. U uživatelů v seniorském věku domov usiluje poskytovanými službami o zajištění důstojných podmínek pro život ve stáří.

Cílem služby je dosáhnout u uživatele takového stupně samostatnosti v sebeobsluze,
v praktických činnostech, prostorové orientaci a komunikaci, aby byl co nejméně závislý
na pomoci druhé osoby, popř. byl schopný se zpět integrovat do společnosti nebo využívat dále službu s menší mírou podpory (např. chráněné bydlení).

Cílová skupina
osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
Místo působnosti
Kokory

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.