Právě jste vstoupili do databáze poskytovatelů sociálních služeb a dalších organizací poskytující sociální pomoc
na území Přerovska.

Naším cílem bylo vytvořit ucelený přehled organizací zainteresovaných v sociální oblasti a sjednotit informace
o dostupnosti sociálních služeb na daném území.

Samotné vyhledávání dle nastavených filtrů vám zjednoduší nalezení toho správného poskytovatele sociálních služeb, který odpovídá vašim specifickým požadavkům.

K vyhledávání též můžete využít předdefinovaných tlačítek pod hlavní nabídkou. Volby filtrů provedete kliknutím
do pole filtru a výběrem příslušné kategorie. K dispozici též máte textové vyhledávání, kam stačí zadat i část vámi hledaného textu.

KAPPA-HELP, z.s.

Druh poskytované sociální služby
Odborné sociální poradenství
Cílová skupina
oběti domácího násilí
oběti obchodu s lidmi
oběti trestné činnosti
Kontaktní osoba
Mgr. Ivana Smětalová, MBA
Telefon
773 821 001

KAPPA-HELP, z.s.

Druh poskytované sociální služby
Kontaktní centra
Cílová skupina
osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
Kontaktní osoba
Mgr. Ivana Smětalová, MBA
Telefon
773 821 001

KAPPA-HELP, z.s.

Druh poskytované sociální služby
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Cílová skupina
děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
etnické menšiny
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
Kontaktní osoba
Mgr. Ivana Smětalová, MBA
Telefon
773 821 001

KAPPA-HELP, z.s.

Druh poskytované sociální služby
Terénní programy
Cílová skupina
osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
Kontaktní osoba
Mgr. Ivana Smětalová, MBA
Telefon
773 821 001

KAPPA-HELP, z.s.

Činnost
Programy primární prevence KAPPA-HELP
Cílová skupina
děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
Kontaktní osoba
Mgr. Ivana Smětalová, MBA
Telefon
773 821 002

KAPPA-HELP, z.s.

Činnost
Studium pro školní metodiky prevence – KAPPA250
Cílová skupina
děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
Kontaktní osoba
Mgr. Ivana Smětalová, MBA
Telefon
773 821 008

KAPPA-HELP, z.s.

Činnost
Restorativní programy
Kontaktní adresa: Boženy Němcové 101/16, 750 02 Přerov
Telefon: 773 821 001

Programy jsou určeny pro oběti a pachatele. Programy vycházejí z filozofie restorativní justice, poskytují psychologickou, právní a terapeutickou podporu obětem a umožňují setkání obětí s pachatelem v rámci mediací, restorativních, případových a rodinných konferencí. Pachatelům je sestaven resocializační program. Zprostředkovávají asistované styky pro rodiče a děti v rodinách, kde docházelo k násilí.

Cílová skupina
oběti domácího násilí
oběti obchodu s lidmi
oběti trestné činnosti
pachatelé trestné činnosti
Kontaktní osoba
Mgr. Ivana Smětalová, MBA
Telefon
773 070 813

KAPPA-HELP, z.s.

Činnost
Poradna pro oběti – právní poradenství
Cílová skupina
děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
oběti obchodu s lidmi
oběti trestné činnosti
Kontaktní osoba
Mgr. Ivana Smětalová, MBA
Telefon
773 070 813

Maltézská pomoc, o. p. s.

Druh poskytované sociální služby
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Cílová skupina
děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
osoby se zdravotním postižením
rodiny s dítětem/dětmi
Kontaktní osoba
ThLic. Michal Umlauf
Telefon
736 620 804

Maltézská pomoc, o. p. s.

Činnost
Dobrovolnické programy pro seniory,
osoby se zdravotním postižením a podporu rodin s dětmi
Cílová skupina
děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
osoby se zdravotním postižením
Kontaktní osoba
Jitka Bílková
Telefon
736 620 891