Sídlo

Pivovarská 170/3
26601 Beroun
Česko

Kontaktní adresa

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
náměstí Míru 959
75201 Kojetín
Česko

Rok založení
2010
24732915
Statutární zástupce
Mgr. Vojtěch Kubec
Kontaktní osoba
Mgr. Jana Vargová
Telefon
601 541 231
Druh poskytované sociální služby
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Forma poskytované sociální služby
Terénní
Převažující věková kategorie klientů
od 7 let
Bližší specifikace poskytované služby

Poslání:

Prostřednictvím sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením organizace usiluje o to, aby uživatel mohl co nejdéle zůstat ve svém přirozeném prostředí, a i nadále mohl udržovat sociální vazby se svým okolím a nebyl tak sociálně vyloučený.

Pomoc a podpora vychází z individuálních potřeb uživatele, podporuje samostatnost uživatele
a neprohlubuje závislost na sociální službě. Sociální služba je poskytována zdarma.

Rozsah poskytování sociální služby:

 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Sociálně terapeutické činnosti.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Zásady poskytování služby:

 • Flexibilita – přizpůsobení se aktuálním potřebám uživatele.
 • Úcta k člověku – dodržování etických a morálních zásad.
 • Respektování práva volby – respektování přání, potřeb, individuality a svobodné vůle uživatelů.
 • Individuální přístup – služba je poskytována dle individuálních potřeb uživatelů.
 • Rovnoprávnost – služba je poskytována všem za stejných podmínek.
 • Etika – v souladu s Etickým kodexem pracovníků organizace VČELKA sociální služby o.p.s. a Listinou základní lidských práv a svobod.
 • Profesionalita – služba je poskytována na nejvyšší možné úrovni, pracovníci svou odbornost zvyšují dalším průběžným vzděláváním.
 • Nezávislost – podpora uživatele, v co největší možné samostatnosti. Není podporována a prohlubována závislost na sociální službě a pečujících osobách.

Individuální plánování

V organizaci probíhá individuální plánování, které je dané zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Je to řízený proces, v rámci, kterého jsou poskytovatelé sociálních služeb, povinni plánovat a hodnotit poskytování sociální služby, kdy na základě zjištěných individuálních potřeb uživatelů je poskytována podpora, pomoc či péče.

Provozní doba:

 • PO–PÁ           8.00 – 16.00

 

Cílová skupina
osoby s chronickým onemocněním
osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby se zdravotním postižením
senioři
Místo působnosti
Bochoř
Brodek u Přerova
Císařov
Citov
Dobrčice
Horní Moštěnice
Kojetín
Křenovice
Lobodice
Měrovice nad Hanou
Oplocany
Polkovice
Přerov
Přestavlky
Říkovice
Stará ves
Stříbrnice
Tovačov
Troubky
Uhřičice
Věžky

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.