Sídlo

Kratochvílova 2894/35
75002 Přerov
Česko

Kontaktní adresa

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Kratochvílova 2894/35
75002 Přerov
Česko

Rok založení
1992
47184418
Statutární zástupce
Oldřiška Sedláčková
Kontaktní osoba
Ivana Vaculová
Telefon
581 217 082
Druh poskytované sociální služby
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Forma poskytované sociální služby
Ambulantní
Převažující věková kategorie klientů
neomezená
Bližší specifikace poskytované služby

Svaz tělesně postižených je nestátní neziskovou organizací, jejímž základním cílem je všestranně podporovat a hájit potřeby a zájmy svých členů a dalších tělesně postižených občanů bez ohledu na rozsah jejich postižení.

Základním cílem je pomoci seniorům, osobám tělesně postiženým a dalším osobám realizovat běžné sociální aktivity, zprostředkovávat kontakt se společenským prostředím, podporovat rozvoj tělesných a psychických aktivit, zachovat stávající soběstačnost uživatelů, či zlepšovat jejich životní styl.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

  • Zájmové aktivity -      poznávací zájezdy tuzemské i zahraniční, jednodenní i vícedenní.
  • Vzdělávací aktivity -   přednášky, besedy, výstavy, „Zimní kavárna“.
  • Volnočasové aktivity – relaxační jednodenní zájezdy tuzemské i zahraniční, návštěva divadel, společenské setkání při hudbě i tanci, oslava konce roku – Silvestr.

Sociálně terapeutické činnosti

Sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních
a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob – ergoterapie.

Aktivizační ozdravné pobyty

Tuzemské i zahraniční (rehabilitační cvičení a plavání, sportovní turistika, sportovní akce, tréninky paměti, bowling), lázeňské pobyty, poznávací pobyty a ozdravné pobyty.

Další poskytované služby:

 

  • Půjčovna kompenzačních pomůcek

Slouží veřejnosti k zapůjčení kompenzačních pomůcek za poplatek dle platného ceníku. Půjčují se pomůcky, které usnadňují péči o těžce nemocné v domácím prostředí. Pomůcky mohou zlepšit kvalitu života seniorům, zdravotně postiženým
a lidem po úrazu.

 

  • Základní poradenství

Posláním služby je poskytovat poradenskou pomoc a podporu osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci z důvodu zdravotního postižení nebo věku, a tím za aktivní účasti uživatelů přispívat k řešení situace.

Cílová skupina
osoby s tělesným postižením
senioři
Místo působnosti
Beňov
Bezuchov
Bochoř
Brodek u Přerova
Buk
Císařov
Citov
Čechy
Čelechovice
Dobrčice
Domaželice
Dřevohostice
Grymov
Horní Moštěnice
Hradčany
Kojetín
Kokory
Křenovice
Křtomil
Lazníčky
Lazníky
Lhotka
Lipová
Líšná
Lobodice
Měrovice nad Hanou
Nahošovice
Nelešovice
Oldřichov
Oplocany
Oprostovice
Pavlovice u Přerova
Podolí
Polkovice
Prosenice
Přerov
Přestavlky
Radkova Lhota
Radkovy
Radslavice
Radvanice
Rokytnice
Říkovice
Sobíšky
Stará ves
Stříbrnice
Sušice
Šišma
Tovačov
Troubky
Tučín
Turovice
Uhřičice
Věžky
Výkleky
Záběštní Lhota
Žákovice
Želatovice

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.