Sídlo

Krakovská 1695/21
11000 Praha 1
Česko

Kontaktní adresa

Odborné sociální poradenství
Jaselská 1967/6
75002 Přerov
Česko

Rok založení
1996
65399447
Statutární zástupce
Mgr. Václav Polášek
Kontaktní osoba
Mgr. Kamila Hošková, DiS.
Telefon
775 438 152
Druh poskytované sociální služby
Odborné sociální poradenství
Forma poskytované sociální služby
Ambulantní
Terénní
Převažující věková kategorie klientů
od 16 let
Bližší specifikace poskytované služby

Cílem sociálního poradenství je umožnit lidem se zrakovým postižením starším 16 let (případně jejich rodinným příslušníkům a osobám blízkým), již se dostali do nepříznivé životní situace, řešit ji prostřednictvím poskytování bezplatných, nestranných, nezávislých
a diskrétních informací, rad a případné další pomoci.

Sociální poradny SONS ČR poskytují:

 • Informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb uživatele.
 • Informace o základních právech a povinnostech v souvislosti s poskytováním sociálních služeb.
 • Informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se podílejí na péči o osobu se zrakovým postižením starší 16 let.
 • Informace o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče.
 • Odborné poradenství v oblasti systému dávek státní sociální podpory, důchodového pojištění, pracovního práva a zaměstnanosti.
 • Odborné poradenství zajišťující základní orientaci v dalších odvětvích práva.
 • Odborné poradenství v oblasti vzdělávání a přípravy k povolání.
 • Odborné poradenství v oblasti pracovního uplatnění.
 • Odborné poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek.
 • Odborné poradenství v oblasti odstraňování bariér.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

Cílová skupina
osoby se zdravotním postižením
Místo působnosti
Přerov

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.