Sídlo

Kabelíkova 3217/14a
75002 Přerov
Česko

Kontaktní adresa

Pečovatelská služba
U Žebračky 18
75002 Přerov
Česko

Rok založení
2007
49558854
Statutární zástupce
Mgr. Jana Žouželková
Kontaktní osoba
PhDr. Sylva Bártová
Telefon
581 289 111
E-mail
Druh poskytované sociální služby
Pečovatelská služba
Forma poskytované sociální služby
Ambulantní
Terénní
Převažující věková kategorie klientů
od 27 let
Bližší specifikace poskytované služby

Pečovatelská služba je sociální služba poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a potřebují pomoc druhé osoby.

Cílem služby je poskytnout takovou péči, která umožní uživateli zůstat v jeho domácím prostředí. Služba je poskytována ve vymezeném čase a v rozsahu sjednaných úkonů na základě uzavřené smlouvy

Cílová skupina
osoby s chronickým onemocněním
osoby se zdravotním postižením
senioři
Místo působnosti
Přerov

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.