Sídlo

Kabelíkova 3217/14a
75002 Přerov
Česko

Kontaktní adresa

Domov se zvláštním režimem
Kabelíkova 3217/14a
75002 Přerov
Česko

Rok založení
2008
49558854
Statutární zástupce
Mgr. Jana Žouželková
Kontaktní osoba
Mgr. Irena Vykoukalová, DiS.
Telefon
581 289 116
E-mail
Druh poskytované sociální služby
Domovy se zvláštním režimem
Forma poskytované sociální služby
Pobytová
Převažující věková kategorie klientů
od 60 let
Bližší specifikace poskytované služby

Rozsah a forma pomoci a podpory poskytované prostřednictvím sociální služby Domovy se zvláštním režimem zachovává lidskou důstojnost, práva a svobodu uživatelů. Pomoc vychází z individuálně určených potřeb uživatelů a působí na uživatele aktivně, podporuje rozvoj jejich soběstačnosti, motivuje je takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace. Sociální služba je poskytována v zájmu uživatelů a v náležité kvalitě.

Domov se zvláštním režimem vytváří podmínky uživatelům služby sociální péče uplatňovat vlastní vůli při řešení své nepříznivé situace, tj. jednat na základě vlastních rozhodnutí.
Při řešení různých situací zejména sporných, je základním úkolem zjištění vůle uživatele. Řešení situace nesmí popírat vůli uživatele, měl by mít možnost vybrat si mezi několika různými možnostmi. Klíčový pracovník plánuje společně s uživatelem a zapojuje
ho do formování služby, kterou zařízení poskytuje.

Služba sociální péče v domově se zvláštním režimem je poskytována podle vnitřních pravidel, směrnic a standardů kvality vydaných vedením pobytového zařízení, které jsou v souladu s platnou legislativou.

Cílová skupina
osoby s jiným zdravotním postižením
senioři
Místo působnosti
Beňov
Bezuchov
Bochoř
Brodek u Přerova
Buk
Císařov
Citov
Čechy
Čelechovice
Dobrčice
Domaželice
Dřevohostice
Grymov
Horní Moštěnice
Hradčany
Kojetín
Kokory
Křenovice
Křtomil
Lazníčky
Lazníky
Lhotka
Lipová
Líšná
Lobodice
Měrovice nad Hanou
Nahošovice
Nelešovice
Oldřichov
Oplocany
Oprostovice
Pavlovice u Přerova
Podolí
Polkovice
Prosenice
Přerov
Přestavlky
Radkova Lhota
Radkovy
Radslavice
Radvanice
Rokytnice
Říkovice
Sobíšky
Stará ves
Stříbrnice
Sušice
Šišma
Tovačov
Troubky
Tučín
Turovice
Uhřičice
Věžky
Výkleky
Záběštní Lhota
Žákovice
Želatovice

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.