Sídlo

Bohuslava Němce 4
75002 Přerov
Česko

Kontaktní adresa

Sociální rehabilitace
Bohuslava Němce 4
75002 Přerov
Česko

Rok založení
1998
67338763
Statutární zástupce
Mgr. Dagmar Plšková
Kontaktní osoba
Bc. Eva Prepelicová
Telefon
739 007 626
Druh poskytované sociální služby
Sociální rehabilitace
Forma poskytované sociální služby
Ambulantní
Terénní
Převažující věková kategorie klientů
od 18 do 64 let
Bližší specifikace poskytované služby

Služba Sociální rehabilitace, která je službou sociální prevence, zahájila svou činnost v roce 2007. Služba je registrována na KÚ Olomouckého kraje – č.j.KUOK 8466/2017. Uživatelům je poskytována bez úhrady.

Posláním Sociální rehabilitace je podpora rozvoje schopností a dovedností osob se zdravotním postižením ohrožených sociálním vyloučením a posilování jejich návyků potřebných pro samostatný život s důrazem na nalezení vhodného pracovního uplatnění.

Cílem služby je vyrovnání příležitostí zdravotně postižených a znevýhodněných uživatelů, posílit jejich schopnosti a dovednosti, jejich podpora při získání vhodného pracovního uplatnění na otevřeném trhu práce a podpora v tom, aby mohli žít v běžném prostředí a srovnatelným způsobem s lidmi bez zdravotního postižení.

Zapojení uživatele do služby Sociální rehabilitace přispívá k jeho seberealizaci, získaní sebedůvěry, rozvoji schopností, které vedou k jeho nezávislosti na pomoci jiných a dovedností k nalezení a udržení pracovního místa, čím se zlepšuje jeho kvalita života.

Služba nabízí:

  • Základní sociální poradenství.
  • Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu.
  • Kariérní poradenství s ohledem na zdravotní postižení.
  • Podpora uživatelů v uplatnění na otevřeném trhu práce.
  • Podpora uživatelů při získání nebo obnovení základních společenských a pracovních návyků.
  • Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatelů.
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
  • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

Provozní doba:    

  • PO-PÁ            07.00 – 15.00

Financování Sociální rehabilitace:
Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje, dotace Statutárního města Přerova.

Cílová skupina
osoby se zdravotním postižením
Místo působnosti
Beňov
Bezuchov
Bochoř
Brodek u Přerova
Buk
Císařov
Citov
Čechy
Čelechovice
Dobrčice
Domaželice
Dřevohostice
Grymov
Horní Moštěnice
Hradčany
Kojetín
Kokory
Křenovice
Křtomil
Lazníčky
Lazníky
Lhotka
Lipová
Líšná
Lobodice
Měrovice nad Hanou
Nahošovice
Nelešovice
Oldřichov
Oplocany
Oprostovice
Pavlovice u Přerova
Podolí
Polkovice
Prosenice
Přerov
Přestavlky
Radkova Lhota
Radkovy
Radslavice
Radvanice
Rokytnice
Říkovice
Sobíšky
Stará ves
Stříbrnice
Sušice
Šišma
Tovačov
Troubky
Tučín
Turovice
Uhřičice
Věžky
Výkleky
Záběštní Lhota
Žákovice
Želatovice

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.