Sídlo

Čechy 30
75115 Přerov
Česko

Kontaktní adresa

Pečovatelská služba
Čechy 30
75115 Přerov
Česko

Rok založení
2013
00636177
Statutární zástupce
Mgr. Renáta Dočkalová
Kontaktní osoba
Mgr. Renáta Dočkalová
Telefon
778 409 797
Druh poskytované sociální služby
Pečovatelská služba
Forma poskytované sociální služby
Terénní
Převažující věková kategorie klientů
od 27 let
Bližší specifikace poskytované služby

Obec Čechy nabízí a poskytuje seniorům a zdravotně postiženým občanům s trvalým bydlištěm v Čechách a v Domaželicích terénní pečovatelskou službu. Pečovatelská služba Čechy je registrovaná sociální služba a je poskytovaná v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, na základě individuálních potřeb uživatelů sociální služby

Úkony pečovatelská služby:

1. Základní činnosti (jsou určeny zákonem o sociálních službách)

  • Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu.
  • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
  • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy.
  • Pomoc při zajištění chodu domácnosti.
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

2. Fakultativní činnosti

  • Jedná se o služby poskytované nad rámec zákona, které jsou poskytovány dle aktuální kapacitní možnosti (patří sem především přeprava klienta vozidlem např. k lékaři).

3. Základní sociální poradenství

  • Poskytnutí informací směřujících k řešení nepříznivé sociální situace nebo jejímu předcházení (např. zprostředkování kontaktu na jiné sociální nebo návazné služby,  
    na lékaře a veřejně dostupné služby).
Cílová skupina
osoby s chronickým onemocněním
osoby s jiným zdravotním postižením
osoby se zdravotním postižením
senioři
Místo působnosti
Čechy
Domaželice
Líšná

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.