Sídlo

Masarykovo náměstí 13
751 03 Brodek u Přerova
Česko

Kontaktní adresa

Pečovatelská služba
Tovární 136
75103 Brodek u Přerova
Česko

Statutární zástupce
Ing. Roman Zbožínek
Kontaktní osoba
Mgr. Lenka Mackovíková
Telefon
773 405 332
Druh poskytované sociální služby
Pečovatelská služba
Forma poskytované sociální služby
Terénní
Převažující věková kategorie klientů
od 27 let
Bližší specifikace poskytované služby

Posláním pečovatelské služby v Brodku u Přerova je poskytovat sociální službu osobám, které se z důvodu věku či zdravotního postižení ocitly v tíživé sociální situaci, která vyžaduje pomoc druhé osoby.

Pečovatelská služba zajišťuje ty úkony, které si uživatel není schopen zajistit vlastními silami či s dopomocí rodiny.

Cílem služby je, aby mohl uživatel co nejdéle zůstat ve svém přirozeném domácím prostředí, a tím si i zachovat svůj dosavadní běžný způsob života, své zvyklosti, udržovat kontakty s rodinou a vrstevníky.

Zásady služby:

  • Zachování lidské důstojnosti.
  • Rovný přístup.
  • Právo na přiměřené riziko.
  • Poskytnutí služby jen v případě, že ji nelze zajistit jinak (vlastními silami či s dopomocí blízkých osob nebo v rámci jiných dostupných služeb).
  • Služby jsou poskytovány osobám bez ohledu na rasu, národnost a sociální původ.
  • Týmová spolupráce.

Pečovatelská služba je zajišťována na území městyse Brodek u Přerova a rovněž v místní části Luková v pracovní dny v době od 6:00 - 18:30.

Cílová skupina
osoby se zdravotním postižením
senioři
Místo působnosti
Brodek u Přerova

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.