Sídlo

Šafaříkova 635/24
12000 Praha 2
Česko

Kontaktní adresa

Komunitní práce
Komenského 840/15
75002 Přerov
Česko

Statutární zástupce
Šimon Pánek
Kontaktní osoba
Mgr. Helena Hilscherová
Telefon
739 320 083
Činnost
Komunitní práce
Převažující věková kategorie klientů
neomezená
Bližší specifikace poskytované služby

Jedná se o dlouhodobě působící metodu sociální práce zaměřenou na komunitu lidí spojených tématem, se kterým si nedokáží poradit sami a které přesahuje rámec individuální práce. Celý proces stojí na lidech a jejich potenciálu, který se komunitní pracovníci snaží posilovat k dosažení společného cíle. Témata k řešení identifikují samotní lidé. Komunitní práce směřuje k vyvolání a podpoře změny v rámci místního společenství. Jejím hlavním cílem je aktivizace lidí, rozvoj jejich kompetencí a přebírání osobní zodpovědnosti za sebe i své okolí.

Hlavními znaky komunitní práce jsou:

  • Vlastnictví/držení cíle (komunita definuje společné cíle a potřeby).
  • Vlastnictví procesu a výsledků (komunita určuje proces a postupy).
  • Participace (komunita se aktivně podílí na řešení).

Podporování pozitivních změn ve vyloučených lokalitách by se neobešlo bez spolupráce s neziskovými organizacemi, úřady a politiky, sociálními pracovníky a dalšími zainteresovanými aktéry. Komunitní pracovníci pomáhají zprostředkovat kontakt mezi obyvateli a jednotlivými subjekty tak, aby se komunikace oprostila od předsudků, získaných postojů bezmoci, rezignace, frustrace, obav a vznikl bezpečný prostor pro podnětnou diskusi a konstruktivní spolupráci. I když se nejedná o sociální službu, komunitní pracovník může pomoci lidem s jejím zprostředkováním skrze terénní pracovníky, dluhové poradce atd..

Provozní doba:

  • PO-PÁ            8:00 – 16:30

Služby jsou poskytovány zdarma

Cílová skupina
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
Místo působnosti
Přerov

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.