Sídlo

Šafaříkova 635/24
12000 Praha 2
Česko

Kontaktní adresa

Terénní programy
Komenského 840/15
75001 Přerov
Česko

Statutární zástupce
Šimon Pánek
Kontaktní osoba
Mgr. Helena Hilscherová
Telefon
739 320 083
Druh poskytované sociální služby
Terénní programy
Forma poskytované sociální služby
Terénní
Převažující věková kategorie klientů
od 15 let
Bližší specifikace poskytované služby

Posláním terénní sociální práce je vyhledávání, motivace, pomoc a podpora jednotlivcům v obtížné životní (sociální) situaci, která je vylučuje z běžné společnosti. Služba je poskytována osobám, které nemají dovednosti a prostředky si pomoci samy. Služba směřuje k tomu, aby tyto osoby dokázaly obtížnou životní situaci identifikovat, nalezly její řešení, dokázaly ji řešit vlastními silami a lépe se orientovaly ve svých právech a povinnostech. Činnosti a kroky, které směřují k řešení klientova problému, jsou vykonávány vždy s jeho vědomím, na řešení své situace se vždy podílí v maximální možné míře.

Základní cíle služby:

  • Poskytovat informace o možnostech řešení tíživé situace. Klient je informován o možnostech řešení, současně jsou mu vysvětlena případná rizika spojená s jeho způsobem života.
  • Pomoci při řešení této situace. Jedná se o poradenství v některé z uvedených oblastí: bydlení, dluhy, nezaměstnanost, sociální dávky, rodinné problémy, trestní řízení.
    Je mu poskytnuta pomoc a podpora při jednání na úřadech, pomoc s listinami, doporučení a zprostředkování dalších služeb.
  • Aktivně zapojit klienta do nalezení řešení. Pracovník podněcuje klienta k aktivitě, identifikují a rozdělí si úkoly, které vedou k naplnění obsahu spolupráce.
  • Naučit ho podobnou situaci zvládnout v budoucnu samostatně. Cílem je nevytvářet závislost klienta na službě, ale naučit ho v průběhu spolupráce postupům a dovednostem, které i po jejím skončení může samostatně použít.
  • Zprostředkovat další odbornou pomoc. Na řešení se často podílí další instituce nebo organizace.

Provozní doba:

  • PO–PÁ            8:00 – 16:30

Služby jsou poskytovány zdarma.

Cílová skupina
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
Místo působnosti
Beňov
Bezuchov
Bochoř
Brodek u Přerova
Buk
Císařov
Citov
Čechy
Čelechovice
Dobrčice
Domaželice
Dřevohostice
Grymov
Horní Moštěnice
Hradčany
Kojetín
Kokory
Křenovice
Křtomil
Lazníčky
Lazníky
Lhotka
Lipová
Líšná
Lobodice
Měrovice nad Hanou
Nahošovice
Nelešovice
Oldřichov
Oplocany
Oprostovice
Pavlovice u Přerova
Podolí
Polkovice
Prosenice
Přerov
Přestavlky
Radkova Lhota
Radkovy
Radslavice
Radvanice
Rokytnice
Říkovice
Sobíšky
Stará ves
Stříbrnice
Sušice
Šišma
Tovačov
Troubky
Tučín
Turovice
Uhřičice
Věžky
Výkleky
Záběštní Lhota
Žákovice
Želatovice

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.