Sídlo

Šířava 1295/27
75002 Přerov
Česko

Kontaktní adresa

Odborné sociální poradenství Občanská poradna a poradna pro dlužníky
Nám. T.G. Masaryka 555/16
75002 Přerov
Česko

Rok založení
2019
45180270
Statutární zástupce
Mgr. Alena Pizúrová
Kontaktní osoba
Mgr. Martina Krejčířová
Telefon
777 729 521
Druh poskytované sociální služby
Odborné sociální poradenství
Forma poskytované sociální služby
Ambulantní
Převažující věková kategorie klientů
od 18 let
Bližší specifikace poskytované služby

Občanská poradna a poradna pro dlužníky poskytuje bezplatně informace, rady a pomoc v oblasti dluhové problematiky, občanského práva, rodinného práva, v oblasti sociálních dávek a práva sociálního zabezpečení, v oblasti pracovně právních vztahů, v oblasti zdravotnictví, školství a vzdělávání lidem v nouzi a lidem, kteří ve své životní a sociální situaci potřebují poradenské služby.

Posláním poradny je přispět k řešení jejich nepříznivé sociální situace, k jejich lepší informovanosti, znalosti svých práv a povinností a pomoci jim účinně prosazovat svá práva.

Poskytované služby:

  • Sepisování a podávání návrhů na povolení oddlužení.
  • Pomoc s řešením dluhů a exekucí.
  • Sepisování žádostí, např. o splátkový kalendář.
  • Sepisování podání k soudu, např. odpor proti platebnímu rozkazu, žaloba o výživné, návrh na rozvod manželství, návrh na zastavení exekuce, dohoda o vypořádání společného jmění manželů.
  • Pomoc se zprostředkováním kontaktů a komunikací s věřiteli, exekutory, insolvenčními správci, soudy a dalšími úřady nebo institucemi.
  • Poradna se při poskytování služeb řídí zásadami: nezávislosti, nestrannosti, diskrétnosti, bezplatnosti, respektování.

Poradenství není poskytováno v oblastech trestního práva, daňových zákonů a majetkoprávních vztahů komerčního charakteru. Poradna není advokátní kanceláří, a nemá tudíž práva a pravomoci k zastupování klientů před soudem. Poradci nejsou právníci, ale sociální pracovníci speciálně vyškolení v oblasti právních norem, podávající informace o právech a povinnostech klienta dle aktuálních právních norem a předpisů.

Cílová skupina
osoby v krizi
Místo působnosti
Beňov
Bezuchov
Bochoř
Brodek u Přerova
Buk
Císařov
Citov
Čechy
Čelechovice
Dobrčice
Domaželice
Dřevohostice
Grymov
Horní Moštěnice
Hradčany
Kojetín
Kokory
Křenovice
Křtomil
Lazníčky
Lazníky
Lhotka
Lipová
Líšná
Lobodice
Měrovice nad Hanou
Nahošovice
Nelešovice
Oldřichov
Oplocany
Oprostovice
Pavlovice u Přerova
Podolí
Polkovice
Prosenice
Přerov
Přestavlky
Radkova Lhota
Radkovy
Radslavice
Radvanice
Rokytnice
Říkovice
Sobíšky
Stará ves
Stříbrnice
Sušice
Šišma
Tovačov
Troubky
Tučín
Turovice
Uhřičice
Věžky
Výkleky
Záběštní Lhota
Žákovice
Želatovice

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.