Sídlo

Šířava 1295/27
75002 Přerov
Česko

Kontaktní adresa

Noční sedárna
U Bečvy 904/1
75002 Přerov
Česko

45180270
Statutární zástupce
Mgr. Alena Pizúrová
Kontaktní osoba
Bc. Adéla Trumberová
Telefon
731 818 874
Činnost
Noční sedárna
Převažující věková kategorie klientů
neomezená
Bližší specifikace poskytované služby

Projekt „Noční sedárna“ pro osoby bez přístřeší, pobývající na území statutárního města Přerova, je realizován na základě smlouvy o spolupráci mezi Statutárním městem Přerov a Charitou Přerov.

Noční sedárna funguje v obdobích od ledna do dubna a od listopadu do prosince; místem jsou prostory objektu U Bečvy 904/1 v Přerově, kde sídlí Nízkoprahové denní centrum Lorenc pro osoby bez přístřeší, provozované Charitou Přerov.

Okamžitá kapacita Noční sedárny je 15 osob; otevřeno je v době od 20:00 do 6:00 ráno, za podmínek stanovených smlouvou o spolupráci, tedy ve dnech, kdy venkovní teplota klesne pod -3 °C.

Cílová skupina
osoby bez přístřeší
Místo působnosti
Přerov

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.