Sídlo

Šířava 1295/27
75002 Přerov
Česko

Kontaktní adresa

Centrum denních služeb - Dům svatého Josefa
Komenského nám. 49
75201 Kojetín
Česko

45180270
Statutární zástupce
Mgr. Alena Pizúrová
Kontaktní osoba
Světlana Němčáková
Telefon
720 126 475
Druh poskytované sociální služby
Centra denních služeb
Forma poskytované sociální služby
Ambulantní
Převažující věková kategorie klientů
od 50 let
Bližší specifikace poskytované služby

Dům sv. Josefa – centrum denních služeb nabízí v příjemném bezbariérovém prostředí péči a podporu seniorům se sníženou soběstačností a dospělým se zdravotním postižením.
V bezpečné rodinné atmosféře jim umožňuje strávit část dne smysluplnými aktivitami při zajištění individuálních potřeb.

Cílem služeb je:

  • Zajistit péči o nesoběstačné uživatele v bezpečném rodinném prostředí s důrazem na individuální přístup k jejich potřebám.
  • Přispět k aktivizaci uživatelů a posílení či alespoň zachování jejich schopností a dovedností.
  • Odstranit různé formy sociální izolace zprostředkováním kontaktu se společností.
  • Napomáhat k udržení lidí se sníženou soběstačností co nejdéle v jejich přirozeném domácím prostředí.
  • Zastoupit pečující osoby a poskytnout jim tak podmínky pro odpočinek, možnost chodit nadále do zaměstnání nebo si zajistit své osobní záležitosti.

Dům sv. Josefa poskytuje služby každý pracovní den od 7.00 - 15.00.  Uživatelé mohou služby využívat každodenně nebo nepravidelně (např. jen část dne nebo pouze některé dny v týdnu nebo měsíci dle potřeby). K dispozici je jim společenská místnost s jídelním koutem, dílna pro aktivizaci, tělocvična, kaple, dvůr s altánovým posezením, sociální zařízení a prostorná sprcha umožňující koupel i lidem na vozíčku.

Podle Zákona 108/2006Sb. o sociálních službách jsou služby poskytovány za úhradu, která je stanovena podle platného úhradovníku.

Cílová skupina
osoby s chronickým duševním onemocněním
osoby s tělesným postižením
senioři
Místo působnosti
Kojetín
Křenovice
Lobodice
Měrovice nad Hanou
Oplocany
Polkovice
Stříbrnice
Uhřičice

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.