Sídlo

nám. Dr. E. Beneše 3
75201 Kojetín
Česko

Kontaktní adresa

Další návazné aktivity
nám. Dr. E. Beneše 3
75201 Kojetín
Česko

Rok založení
2008
75123215
Statutární zástupce
Mgr. Bc. Blanka Laboňová
Kontaktní osoba
Pavlína Zahradníčková
Telefon
727 813 601
581 762 282
Činnost
Další návazné aktivity
Převažující věková kategorie klientů
neomezená
Bližší specifikace poskytované služby

Organizace zajišťuje na základě zřizovací listiny další činnosti:

Cílová skupina:

  • Osoby se zdravotním postižením
  • Senioři

Zabezpečení výchovných, vzdělávacích, aktivizačních a společenských činností pro seniory a zdravotně postižené občany (tvoření, trénink paměti, hraní společenských her, procházky Nordic walking, přednášky Virtuální univerzity 3. věku)

 

Cílová skupina:

  • Osoby v krizi

Poskytování ubytování v krizové ubytovací jednotce v souladu se Zásadami pro poskytování krátkodobého ubytování v krizové ubytovací jednotce – DPS, 6. května 1160, Kojetín.

 

Cílová skupina:

  • Osoby se zdravotním postižením
  • Osoby v krizi
  • Senioři

Zajištění možnosti využívání internetových koutků umístěných v prostorách jednotlivých domů s pečovatelskou službou cílovými skupinami obyvatel.

Cílová skupina
osoby se zdravotním postižením
osoby v krizi
senioři
Místo působnosti
Kojetín

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.