Sídlo

nám. Dr. E. Beneše 3
75201 Kojetín
Česko

Kontaktní adresa

Pečovatelská služba
nám. Dr. E. Beneše 3
75201 Kojetín
Česko

Rok založení
2008
75123215
Statutární zástupce
Mgr. Bc. Blanka Laboňová
Kontaktní osoba
Lenka Pazderová, DiS.
Telefon
775 753 342
581 762 282
Druh poskytované sociální služby
Pečovatelská služba
Forma poskytované sociální služby
Ambulantní
Terénní
Převažující věková kategorie klientů
od 27 let
Bližší specifikace poskytované služby

Posláním pečovatelské služby, kterou organizace Centrum sociálních služeb Kojetín poskytuje, je poskytovat pomoc osobám, které z důvodu věku, chronického onemocnění nebo tělesného postižení mají sníženou soběstačnost a ocitly se v nepříznivé sociální situaci, jež vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba je poskytována v jejich domácnosti, popřípadě v sídle poskytovatele pečovatelské služby, a to na základě individuálních potřeb.

Cílem pečovatelské služby je uživatel, který:

  • Zůstává ve svém přirozeném domácím prostředí.
  • Má možnost zachovávat si v maximální možné míře svoje schopnosti, dovednosti, zvyklosti.
  • Má možnost nadále udržovat sociální vztahy a kontakty se společenským prostředím (prevence před sociálním vyloučením).

Časová dostupnost:

  • Terénní pečovatelská služba

Pracovní dny                        7:00 - 15:30  17:00 - 21:00

SO-NE-státní svátek            7:00 - 13:00  17:00 - 21:00

  • Ambulantní pečovatelská služba

PO-PÁ                         8:00 - 15:00

Rozsah poskytování služeb je vymezen vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Cílová skupina
osoby s chronickým onemocněním
osoby s tělesným postižením
senioři
Místo působnosti
Kojetín

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.