Sídlo

nám. Dr. E. Beneše 3
75201 Kojetín
Česko

Kontaktní adresa

Odborné sociální poradenství
nám. Dr. E. Beneše 3
75201 Kojetín
Česko

Rok založení
2008
75123215
Statutární zástupce
Mgr. Bc. Blanka Laboňová
Kontaktní osoba
Mgr. Alena Vaculíková, DiS.
Telefon
792 310 357
581 762 282
Druh poskytované sociální služby
Odborné sociální poradenství
Forma poskytované sociální služby
Ambulantní
Terénní
Převažující věková kategorie klientů
od 18 let
Bližší specifikace poskytované služby

Posláním Poradny pro seniory je bezplatně podporovat uživatele prostřednictvím kvalifikovaného sociálního pracovníka v tom, aby znali svá práva i povinnosti, uměli účinně vyjádřit své potřeby a požadavky, byli schopni řešit svou nepříznivou sociální situaci vlastními silami. Dále také podporovat a pomáhat osobám pečujícím o staré a nemocné lidi.

Hlavním cílem Poradny pro seniory je pomáhat uživatelům služby zvýšit jejich dovednosti, znalosti a právní povědomí.

Časová dostupnost:

  • Ambulantní forma:

STŘ     8:00 – 11:30

PÁ       8:00 – 11:30 12:00 – 14:00

 

  • Terénní forma

STŘ     12:00 – 17:00

 

Poradna pro seniory je poskytována na základě zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 37 Sociální poradenství terénní i ambulantní formou občanům města Kojetína a jeho místních částí Kovalovice a Popůvky, kteří dovršili věk 65 let, a kteří vzhledem ke své sociální situaci, stáří a zhoršujícímu se zdravotnímu stavu trpí sníženou schopností a dovedností uplatňovat svá práva, znát své povinnosti či nemají dostatek informací, např. v oblasti sociálních služeb, sociálních systémů, kompenzačních pomůcek či zdravotnictví. Poradna je také určena osobám v krizi, kterými jsou rodinní pečující a profesionální pečovatelé o seniory, jež potřebují radu, informaci, podporu či konzultaci a dovršili 18 let.

 

Rozsah poskytování služeb je vymezen vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Cílová skupina
osoby v krizi
senioři
Místo působnosti
Kojetín

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.