Sídlo

Kokory 54
75105 Kokory
Česko

Kontaktní adresa

Chráněné bydlení
Nábřeží 323
75114 Dřevohostice
Česko

Statutární zástupce
Ing. Monika Orel
Kontaktní osoba
Ing. Monika Orel
Telefon
581 292 617
Druh poskytované sociální služby
Chráněné bydlení
Forma poskytované sociální služby
Pobytová
Převažující věková kategorie klientů
od 19 do 64 let
Bližší specifikace poskytované služby

Cílem je poskytovat uživatelům takovou míru podpory, jakou potřebují pro zachování a rozvoj jejich samostatnosti v sebeobsluze, praktických činnostech, prostorové orientaci a komunikaci, aby byli co nejméně závislí na pomoci druhých osob a vedli plnohodnotný život jako jejich vrstevníci.

Službu neposkytujeme osobám:

  • S těžkým smyslovým postižením, které vyžaduje úpravu prostředí, podmínek
    či speciální přístup personálu (např. znakový jazyk).
  • S nekompenzovaným záchvatovitým onemocněním (např. epilepsií), které by z důvodu závislosti na alkoholu nebo na jiných návykových látkách narušovaly kolektivní soužití.
Cílová skupina
osoby s mentálním postižením
Místo působnosti
Dřevohostice

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.