Sídlo

Kokory 54
75105 Kokory
Česko

Kontaktní adresa

Domov pro seniory
Kokory 54
75105 Kokory
Česko

Statutární zástupce
Ing. Monika Orel
Kontaktní osoba
Ing. Monika Orel
Telefon
581 292 617
Druh poskytované sociální služby
Domovy pro seniory
Forma poskytované sociální služby
Pobytová
Převažující věková kategorie klientů
od 65 let
Bližší specifikace poskytované služby

Posláním domova je zajistit prostřednictvím poskytovaných služeb důstojné podmínky
pro život ve stáří, poskytnout pocit potřebnosti, bezpečnosti a zázemí, plnohodnotné naplnění volného času dle zájmu uživatelů.

Cílem je zajistit komplexní péči pro uživatele, který z důvodu věku nebo snížené soběstačnosti není schopen zabezpečit péči o vlastní osobu. Současně se v jeho okolí nenachází žádná jiná osoba, která by mu náležitou péči dokázala poskytnout.

Cílová skupina
senioři
Místo působnosti
Kokory

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.